Vedtektsendringer vedtatt på ekstraordinært årsmøte

TONOs ekstraordinære årsmøte har i dag gått inn for styrets omforente forslag til vedtektsendringer.

 / 27/09/2021 /

Mandag 27. september ble TONOs ekstraordinære årsmøte avholdt som et hybridmøte med med fysisk deltakelse på Sentralen i Oslo og digitalt hjemmefra for de som ønsket det. Møtet ble arrangert for å behandle saker som ble utsatt fra TONOs ordinære årsmøte 8. juni, og som måtte avbrytes grunnet tekniske problemer.

Redusert krav til flertall

På møtet ble et forslag til endringer i paragrafene 27 og 43 i TONOs vedtekter vedtatt. Forslaget ble fremlagt av et omforent styre, og erstattet forslagene til vedtektsendringer som ble fremlagt på det ordinære årsmøtet, 8. juni.

I paragraf 27 Vedtektsendringer er flertallskravet redusert fra syv tideler av avgitte stemmer på TONOs årsmøte, til to tredeler.

I paragraf 43 Flertallskrav er flertallskravet redusert fra tre firedeler til to tredeler. Denne endringen innebærer at det fremdeles blir et krav om kvalifisert flertall for å treffe gyldige beslutninger i saker som gjelder avregning eller kulturelle midler, men at terskelen senkes.

Valg av representanter

Som en del av årsmøtet ble det også foretatt valg til TONOs styre og øvrige komiteer. Det ble gjort valg av fire styremedlemmer og fire varamedlemmer for to år til TONOs styre, valg av styreleder og nestleder for ett år, stipendkomiteen (fire medlemmer med fire personlige varaer for to år), Kontrollkomiteen (fem medlemmer med fem personlige varaer for to år) og valgkomiteen (fire medlemmer med fire personlige varaer for to år).

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt, og kan sees under.

TONOs styre

 RepresentantVararepresentant
NOPATove Bøygard (gjenvalg)Jon-Willy Rydningen (1. vara) (gjenvalg)
 Ole Henrik AntonsenKate Havnevik (2. vara)
NKFStine Sørlie (gjenvalg)Knut Olaf Sunde (1. vara) (gjenvalg)
 Jørgen KarlstrømGunhild Seim (2. vara)
MFUnni Boretti (gjenvalg)Thomas Wettergreen (1. vara)
 Kai RobøleTonje Hovde (2. vara) (gjenvalg)
Uavh.Ine Kristine Hoem (gjenvalg)Marie Amdam (ny)
 Stian WesterhusHalvard Rundberg

Styret består i tillegg av tre ansattrepresentanter, som ikke velges av styret, men av TONOs ansatte. Det ble valgt nye ansattrepresentanter våren 2021. 

Kontrollkomité

 RepresentantVara
NOPARagnar Bjerkreim (gjenvalg)Arvid Wam Solvang (ny)
NKFBjørn Bolstad Skjelbred (gjenvalg)Christian Blom (ny)
MFFrithjof Hungnes (gjenvalg)Odd Steenberg (ny)
Uavh.Andreas Løwe (ny)Alexander Rishaug (ny)
ArvingBritt Irene Børresen (ny)Guri Egge (gjenvalg[1])

Stipendkomité

 RepresentantVara
NOPATore Thomassen (ny)Dagfinn Nordbø (ny)
 Tove KragsetHanna Paulsberg
NKFMartin Ødegaard (ny)Julian Skar (ny)
 Anne HyttaHilde Marie Holsen
MFStine Osmo Lieng (gjenvalg)Anthony Smith (gjenvalg)
UavhengigOle BørudAndré Roligheten
 Kaja Gunnufsen (gjenvalg)Sanskriti Shrestha (gjenvalg)

Valgkomité

Det er TONOs styre som etter vedtektenes § 24 (1), tredje setning foreslår for årsmøtet representanter til valgkomiteen.

 Representant 
NOPALars Martin Myhre (gjenvalg)Guro von Germeten (ny)
MFKristin Andersen (gjenvalg)Asbjørn Myrvold (gjenvalg)
NKFKlaus Sandvik (gjenvalg)Peter Tornquist (gjenvalg)
UavhengigDag Erik Knedal Andersen (gjenvalg)Marte Heggelund (gjenvalg)