Foto: Kristian Dugstad / TONO

Verdens opphavere kan tape 35 mrd på Covid-19

Skapere innen musikk, litteratur, det audiovisuelle området og visuell kunst kan oppleve koronarelaterte tap på opp mot 35 milliarder kroner i 2020 sammenliknet med året før. Det viser «Global Collections Report» for 2020, utarbeidet av de kollektive forvaltningsselskapenes globale paraplyorganisasjon CISAC.

Covid-19 rammer opphavere hardt verden over. TONO estimer inntektstapet til rundt 80 millioner kroner bare i 2020. 43,2 millioner av disse kommer fra norske rettigheter. Tapene i opphaverøkonomien verden over er astronomiske.

Inntekter, inntektsfall og tiltak– med «TONO-case»

CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kollektive forvaltningsselskaper innen musikk, det audiovisuelle området, litteratur og visuell kunst, utarbeider årlig en rapport hvor de presenterer inntektene til sine 232 medlemsorganisasjoner fra 121 land.  

Årets rapport, «COVID-19: Crisis, Resilience, Recovery», presenterer inntektene for 2019, men også analyser over hvordan Covid-19-pandemien gir dramatiske inntektsfall i opphaverøkonomien verden over.  Det presenteres også «caser» på hvordan CISACs medlemsorganisasjoner har arbeidet for å redusere skadene av pandemien – inkludert TONOs etablering av en særskilt koronatariff for å tilrettelegge for direktesendte nettkonserter.

Covid-19 fører til et betydelig, samlet inntektsfall for CISACs medlemmer. Organisasjonen har 232 medlemsorganisasjoner fra 121 land, som alle er kollektive forvaltningsorganisasjoner innen områdene musikk, det audio-visuelle området, litteratur eller visuell kunst.

Opp mot 80 prosent inntektstap fra liveområdet

Rapporten viser at opphaverøkonomien forventes å synke med et sted mellom 20 og 35 milliarder kroner fra 2019, som tilsvarer et fall på omtrent 20 og 35 prosent.  De fleste av CISACs medlemsorganisasjoner beregner tap på mellom 10 og 40 prosent sammenliknet med 2019.

De største tapene kommer fra livesektoren og bakgrunnsmusikkområdet hvor inntektsfallet forventes å være på mellom 60-80 prosent. Innen kringkastingsområdet (TV og radio) forventes et fall på opp mot 20 prosent. Det er vekst innenfor det digitale området, men på langt nær på et nivå som veier opp for fallet i inntekter på andre områder.

– Usikkerheten for fremtiden til opphaverne er verre i dag enn da pandemien først startet. Millioner av opphavere mister levebrødet sitt. Vi var den første industrien som ble berørt, og vil være den siste til å komme tilbake på fote igjen. Opphavere er kreative og standhaftige, men for å bygge en vei ut av denne krisen trengs bistand fra myndigheter verden over, fastslår president i CISAC, Björn Ulvaeus.

Han får støtte av TONOs adm.direktør Cato Strøm:

– TONO hører fra våre søsterselskaper i hele verden at de  er hardt rammet av Covid-19. Det er hevet over all tvil at viruset vil ha store ødeleggende konsekvenser for kunstnere verden over i årene som kommer. For TONOs del vil våre søsterselskapers inntektsfall også påvirke TONOs utenlandsinntekter negativt i årene fremover, ettersom de innhenter vederlag på TONOs vegne når våre medlemmers musikk brukes offentlig i andre land, sier Adm.direktør i TONO, Cato Strøm.

Last ned rapporten her (pdf)

Nøkkelfunn:

  • Inntektene fra konserter og offentlige fremføringer (bakgrunnsmusikkområdet) er hardest rammet av pandemien. Her forventes et inntektsfall på 60-80 prosent i 2020.
  • De digitale inntektene vokser, men er ikke tilstrekkelige til å kompensere for inntekstsfallet på andre områder.
  • Musikk er det største området blant CISACs medlemsorganisasjoner. Dette området vil falle mellom 20 og 35 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 20-35% fra 2019.
  • Det forventes betydelige negative effekter av pandemien også i 2021 og årene etter. På tvers av alle CISACs ulike medlemsområder vil inntektene i 2021 forbli under nivået i 2019.
  • Inntektene for 2019 vokste med 7,4 prosent fra året før, og rundet for første gang 10 milliarder euro (ca 11 milliarder kroner). De samlede inntektene fra CISACs medlemsorganisasjoner innen musikkområdet økte med 8,4 prosent i 2019.