TONOs anke forkastet:

Viktig avklaring for komponistenes rett til rimelig vederlag

(Oslo, 12. Juni 2023) Høyesterett kunngjorde i dag at TONOs anke i saken med Oslo-filharmonien er forkastet. – Vi er tilfredse med at Høyesterett har fastslått at TONO har frihet til å bestemme hvordan vederlaget skal fastsettes og hvor høyt det skal være, sier adm. direktør i TONO, Karl Vestli.

 / 12/06/2023 /

Høyesterett kunngjorde i dag dom i saken mellom Oslo-filharmonien og TONO. TONOs anke ble forkastet, og er dømt til å betale saksomkostninger til Oslo-filharmonien på kr 689 312.

– En halv seier

Høyesterett kom i sin vurdering frem til at TONOs lisensvilkår overfor Oslo-filharmonien ikke oppfyller kravene til objektive og ikke-diskriminerende kriterier i § 28 i loven om kollektiv forvaltning.

– Vi er enige med Høyesterett i at vår tariff overfor Oslo-filharmonien ikke kan gjelde for dem alene, og det var heller aldri vår intensjon. Ideelt sett skulle vi selvsagt gjerne ha vunnet saken, men selv om vår anke ble forkastet, opplever vi likevel dommen som en halv seier. Høyesterett utelukker ikke at statstilskudd kan legges til grunn for et vederlag, og har fastslått at TONO innenfor lovens rammer har frihet til å bestemme hvordan vederlaget skal fastsettes og hvor høyt det skal være, sier adm. direktør i TONO, Karl Vestli.

Utelukker ikke at statstilskudd kan hensyntas i vederlagsberegning

Høyesterett tok ikke stilling til om statstilskudd kan tas hensyn i lisensvilkårene. Denne problemstillingen er dermed fortsatt et åpent spørsmål.

– Det har vært et ønske for TONO å få klarhet i om vi kan ta hensyn til statstilskudd i beregningen av vederlag der det er rimelig. Når Høyesterett ikke tar stilling til dette i dommen vil vi vurdere hvordan offentlige tilskudd skal hensyntas i konserttariffen for å sikre rimelige vederlag til komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlag i tråd med verkenes økonomiske handelsverdi, sier Vestli.

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

For mer informasjon:

Karl Vestli, adm.direktør i TONO, mob 932 56 020, karl.vestli (a) tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no

Foto: NTB