Vil du bli ny leder for medieavdelingen til TONO?

For å styrke arbeidet med å sikre rettighetene til opphavshavere, skal TONO ansette en ny leder for Medieavdelingen. Medieavdelingen i TONO forhandler og inngår avtaler som gir tillatelse til å bruke musikk som TONO forvalter på vegne av opphaverne. Medieavdelingens kunder omfatter radio- og TV-selskaper, aktører som distribuerer radio- og TV-innhold, podkaster, samt norske og utenlandske selskaper som tilbyr strømning av film og musikkinnhold.

 / 22/08/2023 /

Den nye lederen får ansvaret for et team som står for en stor andel av TONOs inntekter. Det er et motivert og kompetent team med sterk kompetanse innenfor et bredt spekter av plattformer som benytter opphavrettsbeskyttede musikkverk.

Du får budsjettansvar for hele medieområdet og har ansvar for å inngå og følge opp noen av TONOs største avtaler og lede viktige forhandlinger med store mediehus, kringkastere, distributører og tjenesteleverandører av film og musikk i Norge. Resultater oppnås både gjennom direkte forhandlinger og gjennom partnere.

Vi ser etter deg som har gode lederegenskaper og sterk kommersiell forståelse. Det er en stor fordel med erfaring fra forhandlinger og kontraktsarbeid både på norsk og engelsk. Som leder for Medieavdelingen er det viktig med kunnskap om mediebransjen og den digitale utviklingen i bransjen.

Du er analytisk og har god tallforståelse samtidig som du evner å tenke nytt innenfor et område som står i en rivende utvikling.

Hos TONO får du stor påvirkningsmulighet i samarbeid med svært kompetente medarbeidere på tvers av organisasjonen.

Du er en del av ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende kontakt med Visindi AS ved Atle Ronglan, tel. 966 27 089, Mads Yngve Storvik, tel. 900 45 079 eller Anna Camilla Øynes, tel. 414 73 696. Alle kandidater behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i den innledende delen av prosessen.

Søk på stillingen snarest og senest innen 15.09.2023.

Om TONO:

TONO eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konserter og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk. TONO har 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk, og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO har 65 ansatte, og omsatte i 2022 for kr 864,6 millioner kroner.

Besøk Visindis nettsider for å søke på stillingen.