TONO-stipendet 2014

I 2014 deler TONO ut ca. 10 millioner i stipender, fordelt på TONO-stipendet og Unge Talenter-stipendet. De som søkte er blitt informert per e-post om de er tildelt stipend.

 / 20/05/2014 /
I 2014 deler TONO ut ca. 10 millioner i stipender, fordelt på TONO-stipendet og Unge Talenter-stipendet. De som søkte er blitt informert per e-post om de er tildelt stipend.

308 søkere er tildelt TONO-stipendet, mens 171 ble tildelt Unge Talenter-stipend. Søknadene er blitt behandlet av TONOs stipendkomite som har bestått av to medlemmer fra NOPA, to fra NKF, en fra Musikkforleggerne samt to på frie plasser.

Stipendkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på søknadenes utforming/prosjektet og søkernes skapende aktivitet, samt inntjening i TONO.  Les mer om kriterier og øvrig informasjon om TONO-stipendet her.

Det var i år satt av totalt 9,7 mill kroner til rådighet for TONO-stipendet (hovedstipendet), før kostnader og avsetninger. I tillegg var 600 000 bevilget av NKF og NOPA til Unge Talenter-stipendet. Komiteen valgte å overføre 600 000 fra hovedpotten til Unge Talenter, slik at det ble delt ut 8 850 000 i TONO-stipend og 1 200 000 til Unge Talenter.

Her er årets tipendmottakere

Mottakere Unge talenter 2014
Kriterier for TONO-stipendet finner du her