TONO deler hvert år ut stipender og priser. Hensikten er å bidra særskilt med støtte til prosjekter som vil resultere i konkret ny musikk, samt å løfte frem enkelte fremragende prestasjoner til inspirasjon for det øvrige TONO-fellesskapet av musikkskapere.

EDVARD-prisen

TONO har delt ut EDVARD-prisen siden 1998 i ulike kategorier. Prisene tildeles TONO-medlemmer som har utmerket seg med særskilt sterke prestasjoner i det foregående år. I menyen til høyre vil du finne en historisk oversikt over EDVARD-vinnerne gjennom alle årene frem til i dag.

To stipender

Det er to stipendordninger innenfor TONO-systemet: TONO-stipendet og Unge Talenter. TONO-stipendet retter seg hovedsaklig mot TONO-medlemmer med en grad av reell yrkesmessig utøvelse innen komposisjon eller produksjon av tekst til musikk. Unge Talenter har til hensikt å stimulere til skaping av ny musikk blant yngre TONO-medlemmer, og har som eneste formelle krav at søkeren er mellom 17 og 23 år (for 2018 betyr dette at man er født mellom 1. januar 1995 og 31. desember 2001), og at man har forvaltningskontrakt med TONO.  Les mer om stipendene i menyen til høyre.

Stavangerbandet Frk Fryd (hvor fire av fire medlemmer også har valgt å knyttet seg til TONO) ble tildelt "Unge talenter"-stipend i 2013.
Stavangerbandet Frk Fryd (hvor alle fire medlemmer er TONO-medlemmer) ble tildelt «Unge talenter»-stipend i 2013. Stipendet ble brukt til å finansiere bandets debutalbum.