58,7 millioner i årets fjerde kvartalsavregning

TONO avregner i dag 58,7 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland for bruk av musikken deres i blant annet radio, TV og streamingtjenester. I tillegg kommer NCB-avregningen til TONOs medlemmer, som inneholder inntekter fra streaming, synkronisering og fysiske formater – totalt 17,3 millioner. – Etter årets siste avregning kan vi konkludere med at TONO aldri har avregnet mer til våre medlemmer for bruk av deres musikk i utlandet i løpet av et år enn hva vi har gjort i 2017, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

 / 06/12/2017 /

– 2017 et rekordår for avregninger fra utlandet


TONO avregner i dag 58,7 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland for bruk av musikken deres i blant annet radio, TV og streamingtjenester. I tillegg kommer NCB-avregningen til TONOs medlemmer, som inneholder inntekter fra streaming, synkronisering og fysiske formater – totalt 17,3 millioner.  – Etter årets siste avregning kan vi konkludere med at TONO aldri har avregnet mer til våre medlemmer for bruk av deres musikk i utlandet i løpet av et år enn hva vi har gjort i 2017, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.


– TONOs avregning i dag viser helt konkret hva opphavsrett og TONO betyr for de som lager musikken. Mange titalls tusen opphavere verden over, deriblant  nesten 15 000 TONO-medlemmer, får i dag avregnet TONO-vederlag for bruk av musikken deres på blant annet radio, TV, i streamingtjenester, på YouTube og kino. De som skriver musikk skaper inntekter for alt fra kringkastere til konsertarrangører til streamingtjenester, og for opphaverne er TONO-vederlaget grunnleggende for å kunne ha økonomisk mulighet til å skape ny musikk, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

29,6 millioner til TONOs medlemmer fra TONO
Avregningen som går ut fra TONO i dag, og i dagene fremover, (ekskludert NCB-avregningen som er beskrevet nedenfor) omfatter totalt 77 414 rettighetshavere i 196 431 verk. 13 153 av disse er TONO-medlemmer, mens 64 261 er medlemmer hos ulike av de mer enn 80 forvaltningsselskapene TONO har gjensidighetsavtaler med i andre land over hele verden.

TONO avregner for fremføringer på norsk radio og TV i 2. kvartal 2017, urfremføringer i 2016, Netflix for 1. kvartal 2017, Google Play Video on demand for 3. og 4. kvartal 2016, fremføringer i utlandet (radio, TV, konserter, streamingtjenester etc) samt at vi har foretatt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. For disse områdene avregner vi 58,7 millioner kroner. Av disse pengene går 29,6 millioner kroner til TONOs medlemmer, mens 27,6 millioner kroner sendes til komponister, sangtekstforfattere og deres musikkforlag i andre land. Vi har satt av 1,5 millioner kroner til uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

Årets siste ordinære kvartalsavregning er en bekreftelse på viktigheten av opphavsretten, og at den kollektive forvaltningsmodellen som samvirket TONO drives etter, har enorm betydning for opphavere i inn- og utland. Når vi snart går inn i TONOs 90. år er det også veldig gledelig å se at vi aldri tidligere har vært i nærheten av å kunne avregne så mye penger til våre medlemmer for bruk av musikken deres i utlandet i løpet av ett år som det vi har gjort gjennom 2017, sier Cato Strøm, adm.dir i TONO.

Avregningene for bruk i utlandet øker
Det er verdt å merke seg at avregningsbeløpet til TONOs medlemmer på 29,6 millioner kroner inneholder 8,3 millioner kroner for bruk av deres musikk i utlandet. Ikke minst kan vi nå konkludere med at utenlandsavregningene har vokst eksplosivt de siste par år. Når vi i 2017 har avregnet mer enn 56 millioner kroner på dette området, er det ca 26 millioner høyere enn i 2015. Dette er for øvrig ikke de eneste utenlandsinntektene til TONOs medlemmer. Det vi kaller «NCB-avregningen» som er beskrevet nedenfor har også en andel av inntekter for bruk av TONO-repertoar i streamingtjenester i utlandet. Årsaken til at det kommer avregning for streamingtjenester i utlandet både i TONO- og NCB-avregningen skyldes at TONO har litt ulike typer praktiske løsninger med søsterselskaper utlandet.

– De store og voksende utenlandsinntektene bekrefter at TONOs forlengede arm i utlandet fungerer godt. Våre søsterselskaper innkrever penger fra musikkbrukere i sine respektive land når TONOs repertoar brukes der, og sender midlene videre til TONO for avregning til våre medlemmer. Vi gleder oss stort i TONO over den internasjonale fremgangen til våre medlemmer, sier Strøm.

Online, synkronisering og fysiske formater
NCB-avregningen til TONOs medlemmer omfatter online, fysiske formater og synkronisering. For onlineområdet dreier det seg om 5,7 millioner kroner, og omfatter Spotify for juni og juli 2017, iTunes for 1. kvartal 2017 og YouTube for første halvår 2017. Dette stammer både fra bruk i Norge og enkelte andre land. For de «klassiske» NCB-områdene, som fysisk salg av CD, DVD og andre fysiske formater, samt audiovisuell synkronisering (bruk av musikk til levende bilde, eksempelvis film og TV-produksjoner) avregnes det 11,6 millioner kroner til TONOs medlemmer.

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 30 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For ytterligere informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsjef i TONO: mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no

Foto øverst: istock.com/Junce