Årsberetning 2020

Års– og åpenhetsrapport 2020

EU-direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU) ble vedtatt i 2014, og vil trolig bli implementert i norsk lov i løpet av 2021. Loven vil stille krav til produksjonen av en årlig åpenhetsrapport. TONO hilser direktivet og kravet til åpenhetsrapport velkommen, og har for regnskapsåret 2020 valgt å produsere en årsrapport som inkluderer den informasjon direktivet etter vår oppfatning stiller krav til.

Det er TONOs ønske at års- og åpenhetsrapporten skal gi dypere innsikt i og forståelse for TONOs egenart, virksomhet, økonomi og styring – både hos våre medlemmer, søsterselskaper,  kunder, øvrig musikkbransje og andre interesserte.