Årsmøte i TONO SA

Invitasjon til deltakelse på TONOs årsmøte 2018 ble sendt ut med e-post 15. mai.

 / 16/05/2018 /
TONOs årsmøte finner sted tirsdag 29. mai kl. 17.00 på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Andelshaverne i samvirket TONO SA har nå fått tilsendt invitasjon per e-post.

Dersom du er andelshaver i TONO, men av ulike årsaker ønsker invitasjon og aktuelle dokumenter tilsendt via ordinær post, vennligst ta kontakt med Helene Rognøy på telefon 22 05 72 00 eller per e-post til helene.rognoy (a) tono.no.

Les tidligere publisert informasjon om årsmøtet 2018 ved å trykke her.