Kunst i tall-rapporten for 2021

Covid-19 påførte musikkbransjen tap på 5 mrd

Covid-19-pandemien påførte musikkbransjen Inntektene for musikkområdet falt dramatisk i pandemiårene 2020 og 2021 viser rapporten «Kunst i tall». Rapporten viser samtidig at de opphavsrettslige inntektene i musikkbransjen rundet 1 milliard kroner for første gang i 2021.

 / 21/12/2022 /

Covid-19-pandemien påførte musikkbransjen Inntektene for musikkområdet falt dramatisk i pandemiårene 2020 og 2021 viser rapporten «Kunst i tall». Rapporten viser samtidig at de opphavsrettslige inntektene i musikkbransjen rundet 1 milliard kroner for første gang i 2021.

«Kunst i tall» er en årlig publikasjon som presenterer inntektsutviklingen i musikk-, litteratur-, visuell kunst- og scenekunstbransjen i Norge. Rapporten er utarbeidet av Rambøll på vegne av Kulturrådet. TONO har vært bidragsyter til rapporten siden oppstarten i 2013.

Rapporten for 2021, som ble offentliggjort 12. desember, viser at de samlede inntektene i de fire kunstsektorene var på 13,9 milliarder kroner. Over de to pandemiårene har disse fire sektorene hatt en nedgang i inntekter på mer enn 1,1 milliarder kroner, eller 8 prosent.

Musikkbransjens inntekter i 2021 var på 3,3 milliarder kroner, en nedgang fra 2020 på 6 prosent. Sammenlikner vi med toppåret 2019 har inntektene i musikkbransjen falt med 39 prosent.

Hadde man lagt til grunn en forventet normal utvikling fra 2019 på 5 prosent årlig vekst ville de samlede inntektene i musikkbransjen i 2021 ha vært på mer enn 6 milliarder kroner, nesten 2,7 milliarder kroner høyere enn de faktiske inntektene. De reduserte konsert- og eksportinntektene ga dermed norsk musikkbransje en svikt i inntektene på 4,9 milliarder kroner.

Tabell fra Kunst i tall-rapporten.

Opphavsrettsinntekter i Norge

Opphavsrettsinntekter er inntekter som samles inn av TONO og andre kollektive forvaltningsorganisasjoner i Norge. Rapporten viser at de samlede opphavsrettslige inntektene i den norske musikkbransjen i 2021 rundet 1 milliard kroner for første gang, opp 14 prosent fra 2020.

De store endringene i opphavsrettsinntektene de siste par årene har vært innenfor kringkasting, offentlige fremføringer samt strømming og nedlastning. De opphavsrettslige inntektene fra kringkasting økte med en tredjedel gjennom pandemiårene samtidig som offentlige fremføringer fra konserter og bakgrunnsmusikk falt med en tredjedel.

Strømming representerte den største veksten i løpet av de siste årene, fra 62 millioner i 2012 til 228 millioner i 2021. Mellom 2019 og 2021 har opphavsrettsinntektene knyttet til digitale formater mer enn doblet seg.

Rapporten peker på at utviklingen her kan derfor tyde på at nordmenn i løpet av de siste årene har hørt på mer digital musikk og mer på norske artister, selv om det ikke nødvendigvis har vært flere som har begynt å betale for strømmetjenester.

Les TONOs årsrapport for 2021 her

Tabell fra Kunst i tall.

Lavere eksportinntekter

Musikkbransjens inntekter fra utlandet inkluderer eksportinntekter fra innspilt musikk, honorarer fra konsertvirksomhet i utlandet og opphavsrettslige inntekter fra utlandet.  Rapporten beregner de samlede inntektene fra utlandet til musikkbransjen i Norge i 2021 til 276 millioner kroner.

Konsertrelaterte eksportinntekter er i rapporten avgrenset til honorarer til artister og musikere fra konserter i utlandet. Med grunnlag i covid-19-nedstetninger i utlandet falt disse inntektene fra 174 millioner kroner i 2019 til 31 millioner i 2020, og er beregnet til 44 millioner i 2021.

Konsertinntekter i Norge

Fallet i konsertinntekter representerer den største endringen i musikkbransjen de siste to årene. De samlede konsertinntektene i Norge i 2021 er i rapporten beregnet til kun 920 millioner kroner, 70 prosent lavere enn før pandemien i 2019.

Det er et ytterligere fall på 29 prosent fra 2020 da inntektene allerede lå på sitt laveste siden første måleår med 1,3 milliarder. Nedgangen i 2020 og 2021 kom etter en jevn og sterk vekst i konsertmarkedet siden 2012, med en årlig vekst på 8 prosent frem til og med 2019.

Vekst fra innspilt musikk

Inntekter fra innspilt musikk lå i 2021 på litt over 1,1 milliarder kroner. I løpet av perioden 2012 til 2021 har den årlige veksten i strømming vært på 11 prosent. Dette utgjør den eneste veksten i inntekter fra innspilt musikk, som samlet har hatt en årlig vekst på 3 prosent. Rapporten viser også at den årlige endringen i inntekter fra strømming har vært på 11 prosent.

 

Les mer om «Kunst i Tall» på Kulturrådets nettsider:

https://www.kulturradet.no/web/guest/fou/vis-artikkel/-/musikkbransjen-gjekk-glipp-av-naerare-fem-milliardar-kroner-under-pandemien?fbclid=IwAR2HdO1YsWKc79EUHYEAYeIOtKLBUhylbZbngumyfQShaEfpOHWSvLaIl8Y