Årsberetning 2021

Års– og åpenhetsrapport 2021

TONO er et samvirke som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt og eier. TONO gir tillatelse til offentlig fremføring av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert og kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. 

TONO har mer enn 37 000 medlemmer, og forvalter også i det norske territoriet rettighetene til millioner av opphavere og musikkforlag tilhørende TONOs søsterselskaper i andre land verden over.

EU-direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning (2014/26/EU) ble vedtatt i 2014, og ble implementert i det norske lovverket 1. juli 2021. Etter loven har TONO krav til å produsere en årlig åpenhetsrapport. I praksis vil dette krave omfatte TONOs virksomhet fra og med regnskapsåret 2022. TONO har likevel valgt å legge årsrapporten for 2021 tett opptil kravene til innholdet i en åpenhetsrapport.

Det er TONOs ønske at års- og åpenhetsrapporten skal gi dypere innsikt i og forståelse for TONOs egenart, virksomhet, økonomi og styring – både hos våre medlemmer, søsterselskaper, kunder, øvrig musikkbransje og andre interesserte.