Din ukrenkelige opphavsrett

Musikken du skriver er din eiendom. Alle åndsverk er beskyttet gjennom både norsk og internasjonalt lovverk.

 / 13/01/2021 /

Som låtskriver kan det føles som å utstille bruddstykker av sjelen sin hver gang man setter ny musikk ut i verden. Musikkstykker kan forme identiteten til en hel generasjon, samle en nasjon eller et helt verdenssamfunn.

Foto: Kristian Dugstad / TONO

Det er naturlig å være både ivrig og nervøs for å dele skaperverkene sine med offentligheten. Da er det en trygghet å vite at åndsverket ditt er beskyttet, nasjonalt og internasjonalt, helt automatisk.

Les om opphavsrettens historie her: Opphavsrett: Beskyttelse av åndens stemme

Åndsverkloven

Skaper du et åndsverk, har du opphavsretten til verket, og er opphaver.

Et åndsverk kan være så mangt. Alle typer tekster, foredrag, teaterstykker, film, foto, malerier, arkitektur, dataprogrammer og skulpturer. Den typen åndsverk TONO jobber med er musikkverk. Musikk av alle slag, og alle typer tekster som det settes musikk til.

Du, og bare du, kan fremstille eksemplarer og tilgjengeliggjøre dine åndsverk for offentligheten. Denne retten har du hele ditt liv, og dine arvinger overtar den frem til 70 år etter din død.

Dette er lovfestet i Norges lover ved Lov om opphavsrett til åndsverk. Åndsverkloven er grunnlaget for TONOs arbeid. 

Oversatt fra jus- til hverdagsspråk betyr det at du, og bare du, kan gi tillatelse til at noen spiller musikken din live, spiller inn musikken din i et studio, spiller av musikken din på radio, legger ut musikken din på Spotify, trykker tekstene dine i en bok, også videre. Det betyr også at du kan bestemme hvor mye du skal ha betalt for det.

TONO er til for deg som skaper musikkverk, for å hjelpe deg med nettopp denne forvaltningen. Som medlem overlater du jobben til TONO. Vi gir tillatelsen for deg, og sørger for å få inn penger til deg.

Internasjonalt vern

Musikken din er automatisk beskyttet når du har skrevet den. Du trenger ingen copyright-symboler eller patentregister for å sikre musikken din.

Opphavsretten beskyttet gjennom en lang rekke lover og avtaler.

Du trenger ikke være medlem i TONO eller et annet forvaltningsselskap for at opphavsretten skal gjelde. Det er en grunnleggende rett, som følger deg som menneske.

Gjennom medlemskap i et TONO-selskap sørger du imidlertid for at du får betalt når musikken din brukes.

Husk at du så raskt som mulig må registrere låten din på Mitt TONO, og alltid før de gjøres tilgjengelig offentlig. Slik unngår du å tape penger.

Foto: Kristian Dugstad / TONO