Direkte: TONO i stortingshøring om ny lov om kollektiv forvaltning

Cato Strøm taler i stortinget i dag. TONOs administrerende direktør deltar i høringen om ny lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett.

 / 21/01/2021 /

Klokken 10:16 deltar TONOs administrerende direktør, Cato Strøm, i åpen videokonferansehøring om Prop. 53 L (2020-2021) Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Høringen kan følges direkte på Stortingets Nett-TV

Lovforslaget kommer i kjølvannet av et EU-vedtak som skal regulere organisasjoner for kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter i musikkverk. Direktivet implementeres i EØS-avtalen og dermed norsk lov.

Lese mer om dette her: TONO om «Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett m.v.» https://www.tono.no/tono-om-lov-om-kollektiv-forvaltning-av-opphavsrett-m-v/

Etter Strøms innlegg vil vi legge ut TONOs tekst her på tono.no. Denne er ikke identisk med uttalelsen som ble levert 13. januar ettersom den inneholder nye tilføyelser.

Følg også med på direktesendingen fra klokken 10:39. Da legger henholdsvis Styreleder i Norsk komponistforening, Jørgen Karlstrøm (Styreleder i TONO), og styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen (Styremedlem i TONO) frem sine innspill.

Sendingen følger du på Stortingets Nett-TV

Her er dagens program