Ekstraordinært TONO-årsmøte om avregningsprinsipper

TONO må ha nye avregningsregler for å etterleve loven om kollektiv forvaltning og forretningsregler mellom verdens «TONO-selskaper, og vil avholde et ekstraordinært årsmøte 28. august. – Et samlet TONO-styre har som sin fremste prioritet å innføre nye avregningsregler raskt, sier TONOs nye styreleder, Ole Henrik Antonsen.

 / 27/06/2024 /

TONOs styre vil avholde et ekstraordinært årsmøte den 28. august hvor det vil kun være én sak på agendaen: Hovedprinsipper for en ny avregningsmodell.

– TONOs styre vedtok 7. mai en ny avregningsmodell med forutsetning om at årsmøtet ville gi sin tilslutning til avregningsmodellens grunnprinsipper. Slik gikk det ikke, men vi lytter til årsmøtet. Vi gjør nå noen justeringer i grunnprinsippene, og vil avholde et ekstraordinært årsmøte den 28. august hvor vi vil be om tilslutning til disse. Det er viktig for et samlet TONO styre å etablere en ny avregningsmodell så raskt som mulig slik at vi etterlever loven om kollektiv forvaltning, internasjonale forretningsregler mellom «TONO-selskapene» og krav fra rettighetshavere og andre interessenter, sier den nye styrelederen i TONO, Ole Henrik Antonsen.

Nye prinsipper vil følge europeisk «standard»

Som kunngjort på TONOs nettsted 17. juli er innføring av en ny avregningsmodell det nye TONO-styrets viktigste prioritet.

Siden årsmøtet 11. juni har de derfor, i samarbeid med TONOs administrasjon, arbeidet med å justere i grunnprinsippene for en ny avregningsmodell.

– De justerte grunnprinsippene vil være tydeligere, og gjenkjennelige med prinsipper som allerede er vedtatt av andre «TONO-selskaper» i Sverige, Danmark og resten av Europa. Det er veldig viktig for TONO at vi faktisk får årsmøtets tilslutning til de nye prinsippene. Vi er nødt til å innføre en ny avregningsmodell som ikke bryter loven og våre internasjonale forpliktelser, sier Antonsen.

Informasjonsmøte før ekstraordinært årsmøte

TONOs styre vil over sommeren diskutere innspill som fremkom i TONOs årsmøte 11. juni, nye juridiske vurderinger utarbeidet for TONO og ikke minst de henvendelser som er kommet fra ulike deler av TONOs medlemsmasse, samarbeidspartnere, managere og andre parter i etterkant av årsmøtet.

Styret vil arbeide videre med prinsippene og avregningsmodellen for sakspapirer sendes ut 14. august, to uker før det ekstraordinære årsmøtet. Det vil her bli gitt tydelig og god informasjon både om prinsippene og avregningsreglene.

Det vil bli avholdt et fysisk og digitalt informasjonsmøte for TONOs stemmeberettigede medlemmer 19. august – noen dager før det ekstraordinære årsmøtet 28. august, som også vil bli avholdt som et fysisk og digitalt møte.

Det vil komme mer konkret informasjon om dette i innkallingen som går ut 14. august og på TONOs nettsted.

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2023 for 997, 9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør, Willy.martinsen (a) tono.no, tlf. +47 909 65 254