En opphavsrettslig milepæl: TONO vant mot Riks TV i Høyesterett

Et enstemmig Høyesterett har gitt TONO fullt medhold i rettsaken mot Riks TV. TONO er tilkjent saksomkostninger på til sammen 7,3 millioner kroner. – Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne, og ikke bare på musikkområdet, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

 / 10/12/2018 /

Et enstemmig Høyesterett har gitt TONO fullt medhold i rettsaken mot RiksTV. TONO er tilkjent saksomkostninger på til sammen 7,3 millioner kroner. – Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne, og ikke bare på musikkområdet, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Høyesterettsdommen fastslår at Riks TV AS foretar en tilgjengeliggjøring til offentligheten av musikkverk TONO forvalter etter åndsverkloven. Riks TV har dermed et ansvar for å klarere fremføringsrettighetene med TONO, og derigjennom TONOs 32 000 medlemmer og de mer enn 2,5 millioner rettighetshavere i andre land som er representert av TONO i det norske territoriet. TONO vil følge opp dommen overfor RiksTV med et økonomisk krav tilbake til 2009.

– Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne. TONO har nå vunnet saken i alle tre rettsinstanser, og alle dommer har vært enstemmige. Vi er svært lettet over en endelig avgjørelse på en lang rettstvist som har kostet mye penger og hvor dommen ville få stor betydning for fortolkningen av opphavsrett i en ny tid og med nye teknologiske løsninger, sier Strøm, som mener dommen også vil ha stor interesse utenfor Norges grenser.

Teknisk løsning ikke avgjørende
Den enstemmige dommen innebærer at Høyesterett ikke har vært i tvil om resultatet: Åndsverkloven § 3 pålegger den som tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet materiale en selvstendig plikt til å klarere fremføringen med rettighetshaver, og at dette omfatter enhver form for tilgjengeliggjøring.

– Høyesterett fastslår i dommen at den tekniske løsningen ikke er avgjørende. Riks TV har en selvstendig kommersiell rolle, og setter sammen et nytt audiovisuelt produkt i sine kanalpakker, og mottar betaling for innholdet i de programbærende signalene. Dermed gjør Riks TV programinnholdet tilgjengelig for allmennheten, og har med det et selvstendig ansvar for å klarere bruken av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det fremstår som godt i tråd med formålet etter åndsverkloven §3 at den som tilgjengeliggjør har en selvstendig plikt til å klarere, sier Strøm.

Svært ressurskrevende rettsvist
Det er en lang og kostbar rettstvist som nå er avgjort.

– Det er tankevekkende og bekymringsverdig at en rettstvist på opphavsrettens område skal ha en kostnad på mer enn syv millioner kroner, i tillegg til de mange hundrevis av timer vi internt i TONO har nedlagt i denne saken helt tilbake til 2012. De færreste organisasjoner vil våge å gå inn i et slikt søksmål når man vet hvor store ressurser det vil kreve av både tid og penger. Det bekymrer meg på vegne av opphavsrettsområdet generelt, sier Strøm.

Les dommen her (link til domstol.no)

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer mer enn 32 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon
Cato Strøm, adm. direktør, e-post: cato.strom@tono.no, mobil: 922 16 319
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef, e-post. Willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254