Her er TONOs årsrapport for 2020

Opphavsrettsinntekter er blant de største inntektsområdene i norsk musikknæring. TONO offentliggjør i dag sin års- og åpenhetsrapport for 2020, og gir med det innblikk i musikkskapernes økonomiske situasjon i et år som for TONOs del var preget av både betydelige covid-19-relaterte tap og sterke utenlands- og onlineinntekter.

 / 27/05/2021 /

Du finner den norske års- og åpenhetsrapporten her (link til en annen side på tono.no, åpner i samme vindu)
Du finner den engelske års og åpenhetsrapporten her (link til en annen side på tono.no, åpner i samme vindu)

TONOs års- og åpenhetsrapport forteller historien om en opphaverøkonomi som ble hardt rammet av den verdensomspennende pandemien. TONO hadde betydelige inntektsfall på en rekke områder. Samtidig ga 2020 også rekordinntekter både fra et samlet online-område, og fra bruken av norskskrevet musikk i utlandet.

Miniportal på norsk og engelsk

I år har vi valgt å presentere våre tall som en åpenhetsrapport i form av en miniportal på TONO.no. Portalen finnes både på norsk og engelsk.  Her kan du lese årsberetningen til TONOs styre, en kommentar fra adm.direktør Cato Strøm, TONOs regnskap og annen detaljert informasjon om TONOs inntekter og avregninger.

«Les TONOs kunngjøring om årsresultatene 2020 her

Åpenhetsrapport

I 2014 vedtok EU et nytt CRM-direktiv som blant annet stiller krav til at kollektive forvaltningsselskaper skal utarbeide åpenhetsrapporter med et definert sett av innhold. Det er ennå ikke utarbeidet en norsk forskrift for dette. TONO har likevel valgt å inkludere den informasjonen vi forventer det vil bli stilt krav til i fremtiden. Det er TONOs ønske at års- og åpenhetsrapporten skal gi dypere innsikt i og forståelse for TONOs egenart, virksomhet, økonomi og styring – både hos våre medlemmer, våre kunder, øvrig musikkbransje og andre interesserte.

Du finner den norske års- og åpenhetsrapporten her (link til en annen side på tono.no, åpner i samme vindu)
Du finner den engelske års og åpenhetsrapporten her (link til en annen side på tono.no, åpner i samme vindu)