Her er TONOs årsrapport for 2021

Opphavsrettsinntekter utgjør ett av de største samlede inntektsområdene i norsk musikkbransje, og TONO hadde i 2021 rekordhøy omsetning på 843,9 millioner kroner. I dag offentliggjør TONO års- og åpenhetsrapporten for 2021.

 / 25/05/2022 /

Les års- og åpenhetsrapporten her (link til årsrapportportalen på tono.no, åpner i samme vindu)

Års- og åpenhetsrapporten gir innsikt opphavsrettsøkonomien i Norge i et år som for TONOs del på den ene siden medførte store covid-19-relaterte tap av konsertinntekter , men også rekordhøye inntekter fra kringkasting og musikk- og filmstrømmetjenester.

Miniportal på norsk og engelsk

Som i 2020 har vi i år valgt å presentere våre tall som en åpenhetsrapport i form av en miniportal på TONO.no. Portalen finnes både på norsk og engelsk.  Her kan du lese årsberetningen til TONOs styre, en kommentar fra adm.direktør Cato Strøm, TONOs regnskap, detaljert informasjon om avregninger og kostnadsfradrag, og annen informasjon om TONO-året 2021.

Les pressemeldingen om årsresultatene fra 21. april her: