Her er TONOs årsrapport for 2023

Opphavsrettsinntekter utgjør ett av de største samlede inntektsområdene i norsk musikkbransje, og TONO hadde i 2023 rekordhøy omsetning på 997,9 millioner kroner. I dag offentliggjør TONO åpenhetsrapporten for 2023.

 / 28/05/2024 /

Les TONOs åpenhetsrapporten her

Rapporten gir innsikt opphavsrettsøkonomien for musikk i Norge for 2023. Fjoråret var preget av rekordhøye inntekter fra en rekke områder og en total omsetning på 997,9 millioner kroner.

Egen portal for åpenhetsrapport

TONOs åpenhetsrapport presenteres i en egen portal på TONO.no. Denne finnes både på norsk og engelsk.  Her kan du lese årsberetningen til TONOs styre, en kommentar fra administrerende direktør, Karl Vestli, TONOs regnskap, detaljert informasjon om avregninger og kostnader, og annen informasjon om TONO-året 2023.

Les pressemelding om TONOs årsomsetning her.