istockphoto.com

Rekordhøye inntekter fra opphavsrettigheter i musikk

TONO omsatte for 997,9 millioner kroner i 2023

(Oslo, 28. mai 2024) TONO omsatte for 997,9 millioner kroner i 2023. Strømming var for første gang det største inntektsområdet til det kollektive forvaltningsselskapet, og det var også rekordinntekter på en rekke områder.

 / 28/05/2024 /

TONO omsatte i 2023 for totalt 997 896 781 kroner, opp 15,41 prosent fra 2022-omsetningen på 864, 6 millioner kroner.  Etter fradrag på to prosent til Det norske komponistfond, tap og drift av TONOs arbeid for skapere og brukere av musikk var resultat til fordeling til rettighetshavere i inn- og utland på 847 982 395 kroner, opp 130,6 millioner kroner fra 2022.  Dette er det høyeste resultatet til fordeling noen gang.

– Vi gleder oss over rekordhøye inntektstall fra både internett, konserter og bakgrunnsmusikk, og høye inntekter fra bruk av TONOs musikk i utlandet. Dette forteller oss at musikken vår verdsettes, at TONO-lisensen er et attraktivt produkt og at kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter er en levedyktig og sterk forretningsmodell, sier Karl Vestli, adm.direktør i TONO.

Han minner samtidig om at rekordomsetningen må ses i sitt rette lys:

– TONO er et non-profit-selskap som utbetaler penger til hundretusenvis av musikkskapere og musikkforlag i inn- og utland på bakgrunn av hvor, og hvor mye, musikken er brukt. Det er en økonomi med svært få vinnere. 90 prosent av de TONO-medlemmene som fikk avregning i 2023 fikk mindre utbetalt enn 13 000 kroner. Det er flere områder der komponistene og sangtekstforfatterne per i dag ikke kan sies å få rimelig vederlag, som for eksempel på konsertområdet, som er noe TONO nå tar grep for å endre, sier Vestli.

Les sak «TONO moderniserer konserttariffen», publisert 28. mai 2024, på tono.no 

Internett størst, kringkasting stabilt

Internett gikk i 2023 forbi kringkasting som TONOs største inntektsområde. Drevet opp av godt forhandlingsarbeid fra TONO mot filmstrømmetjenester og Polaris hub, som lisensierer musikkstrømmetjenester på vegne av TONO, endte onlineinntektene på 300 millioner kroner, en betydelig vekst fra 225 millioner kroner i 2022.

Medieutviklingen beveger seg bort fra lineære radio- og TV-sendinger til «on demand»- tjenester. Til tross for denne utviklingen klarte TONO gjennom sitt forhandlings- og lisensieringsarbeid å holde inntektene fra kringkasting stabile, med 2023-inntekter på 263,6 millioner mot 260,6 millioner kroner i 2022.

Rekordhøyt inntektstall fra konserter

Konserter er TONOs tredje største inntektsområde. Her kunne TONOs markedsavdeling, som lisensierer konserter, notere at arbeidet deres gjennom året resulterte i inntektstall på 112 millioner kroner, opp fra 104,2 millioner i 2022. Det var også en viktig økning i inntektene fra bakgrunnsmusikkområdet, fra 78 millioner kroner i 2022 til 88 millioner kroner i 2023.

Inntektene fra søsterselskaper i andre land i verden var på 85,4 millioner kroner, opp fra 72,8 millioner året før. I tillegg stammet 31 millioner av TONOs internettinntekter (beskrevet over) fra strømming av norsk musikk i utlandet. Dermed hadde TONO totalt mer enn 116 millioner kroner i inntekter fra utlandet.

Les mer om TONOs resultater for 2023 i TONOs åpenhetsrapport

 

Oversikt over TONOs inntektstall de siste 10 år.

30 000 TONO-medlemmer fikk utbetaling i 2023

TONO utbetaler penger på bakgrunn av rapporter over konkret bruk. I 2023 sendte TONO 390 millioner kroner til søsterselskaper i andre land, basert på faktiske fremføringer i Norge.

Tilsvarende avregnet TONO 323,5 millioner kroner til i alt 30 505 TONO-medlemmer i 2023.

Dette betyr at av de utbetalte midlene til konkrete rettighetshavere i inn- og utland fordelte seg på 54,7 prosent til utlandet og 45,3 prosent til norske rettighetshavere.

Moderniserer konserttariff og avregningsregler

I mer enn to år har TONOs administrasjon og styre arbeidet med en grundig gjennomgang av hvordan TONO beregner og utbetaler rettighetsvederlag, både for å møte endrede rammebetingelser og for å sikre rimelig vederlag til komponistene, sangtekstforfatterne og musikkforlagene. Nå i forbindelse med TONOs årsmøte 11. juni kunngjør derfor selskapet at det har vedtatt både en modernisert tariff mot konsertarrangører og en ny avregningsmodell mot medlemmene. Avregningsmodellen blir presentert for TONOs årsmøte 11. juni for tilslutning til styrets vedtak. Konserttariffen er endelig vedtatt. Konserttariffen vil bli for fullt iverksatt fra 2027, og avregningsmodellen for fullt fra fremføringsåret 2028.

Les om den nye avregningsmodellen her
Les om den nye konserttariffen her

Nøkkeltall for 2023

Les hele TONOs åpenhetsrapport her

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2023 for 997, 9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør, Willy.martinsen (a) tono.no, tlf. +47 909 65 254

Karl Vestli, adm.direktør, e-post: karl.vestli (a) tono.no, mob. 932 56 020


Saken ble oppdatert 29. og 30. mai, fordi det helt presise og korrekte tallgrunnlaget i TONOs regnskaper og avregningstall ble feiltolket i arbeidet med denne teksten i forbindelse med utlandsinntektene. Det stod i den første publiserte utgaven av denne teksten at TONO i 2023 hadde de høyeste inntektene fra utlandet noen gang. Det stemmer ikke.