Husk reklamasjonsfristen 20. november

TONO utbetalte i september covid-19-kompensasjon fra Kulturdepartementet for medlemmers tap av konsertrelaterte TONO-inntekter i 2020. TONO ønsker med dette å minne om reklamasjonsfristen den 20. november.

 / 01/11/2021 /

TONO utbetalte i september 29,2 millioner kroner i covid-19-kompensasjon fra Kulturdepartementet for medlemmenes tap av TONO-inntekter fra avlyste konserter i 2020.

Ingen klageadgang etter 20. november

I avregningsbrevet som ble sendt til de av TONOs medlemmer som fikk avregning og kompensasjon i september ble det opplyst om at eventuelle reklamasjoner må sendes TONO innen 20. november 2021. Vi minner med dette om denne fristen, og poengterer samtidig at det ikke vil være noen mulighet til å reklamere på kompensasjonen man har mottatt etter denne datoen.

Prinsippene for utbetaling

Avregningsbrevet inneholdt en lenke til en tekst på tono.no der det ble redegjort for de prinsipper som ble lagt til grunn for beregningen av kompensasjonen. Les den igjen her: https://www.tono.no/slik-fordeler-tono-kulturdepartementets-covid-19-kompensasjon/

Medlemmer som har spørsmål til fordelingen av kompensasjonen eller ønsker å reklamere bes ta kontakt med TONOs medlemsservice på e-post medlem@tono.no eller telefon 22 05 72 80.