Foto: Kristian Dugstad

Et TONO for fremtiden

Investering, endring og utvikling

To nye tillitsvalgte sitter ved roret i Norges største musikkbedrift. TONOs ferske styreleder Ole Henrik Antonsen og nestleder Mia Hallesby er målbevisste og ambisiøse på organisasjonens vegne.

 / 26/06/2024 /

– Her skal det inn masse flinke folk. Det skal være et hus som er tilgjengelig, særlig for medlemmene! Det er som et hvitt lerret som skal fylles med låtskriving, og musikkbransje, forteller Ole Henrik Antonsen.

Den nye styrelederen i TONO står i femte etasje i Kongens Gate 12, sammen med nestleder Mia Hallesby.

Bygården som skal huse TONO, gruppeforeningene og en rekke andre bransjeaktører bærer preg av å vente på nye beboer. Ekkoet kastes veggimellom i det beskjedent møblerte lokalet når de to forteller om planene for fremtiden.

– Vi gleder oss veldig til å flytte inn og få en egen arena å møte medlemmene på. Når vi sitter så tett får vi nye muligheter til å skape gode relasjoner, profesjonalisere og skape merverdi, følger Hallesby opp.

Saken fortsetter under bildet.

TONOs nye styreleder og nestleder i Kongens gate 12. Foto: Kristian Dugstad / TONO

Tillitsvalgte i milliardbedrift

Antonsen og Hallesby ble valgt til sine nye roller på TONOs årsmøte 11. juni. Den nye styrelederen kom inn i TONO-styret i 2020 og nestlederen ble styremedlem i fjor.

Mia Hallesby startet karrieren i film- og tv-bransjen. I dag er hun forlagssjef i Norges største musikkforlag. Foto: Kristian Dugstad / TONO

Begge leder dessuten sine respektive interessorganisasjoner, NOPA og Musikkforleggerne. Sammen med Norsk Komponistforening utgjør de TONOs tre gruppeforeninger, som har faste plasser i styret og ulike komiteer. Fra 2025 skal alle tre få nytt hjem i Kongens Gate 12.

Men hvem er egentlig disse to som har fått tilliten til å lede milliardbedriften TONO? 

Det korte svaret er at de, i likhet med alle TONOs tillitsvalgte, er et medlem med stemmerett. TONO eies og styres av de som lager musikken, og deres musikkforlag.

Men helt konkret, her er en grov forenkling av to profesjonelle liv:

Ole Henrik Antonsen har bakgrunn som musiker og låtskriver. Han jobbet i mange år som produsent og låtskriver for andre artister. Parallelt skrev han saker for bladet Musikkpraksis. Som følge av sine kronikker med politisk brodd ble han rekruttert til foreningen NOPA, som jobber for populærkomponisters arbeidsvilkår. Der har han vært styremedlem siden 2018, styreleder fra 2020.

Mia Hallesby brukte sin erfaring fra film- og TV-bransjen til å starte GILT, et av de første norske musikkforlagene som har filmkomponister som satsningsområde. I dag er hun forlagssjef i landets største musikkforlag, Norsk musikkforlag, som er en sammenslåing av i underkant av 30 ulike forlag og deres kataloger, deriblant GILT. Hun har vært tillitsvalgt i Musikkforleggerforeningen siden 2018, og ble styreleder for et år siden.

Med blikket rettet frem

En bygård i Kvadraturen er et veldig håndfast og konkret symbol på at TONO er en fremoverlent organisasjon i vekst som investerer og satser.

Kongens gate 12 er imidlertid bare ett av flere viktige prosjekter som er inne i sin viktigste time på Antonsen og Hallesbys vakt.

– Vi skal bygge et moderne TONO. Det er allerede gjort et kjempestort arbeid med digital utvikling som medlemmer og kunder ikke har sett den fulle effekten av enda. Det kommer de til å merke i løpet av de neste årene, sier Antonsen.

TONOs medlemmer har hele planeten som sitt marked. Da er gode digitale verktøy samt en utadvent og fremoverlent organisasjon essensielt for å lykkes.

– Verden, og særlig musikkmarkedet, utvikler seg lynraskt. TONO skal bli enda bedre på å satse i og følge opp fremadstormende markeder utenfor våre hjemmemarkeder i Europa og USA, slår Hallesby fast.

Saken fortsetter under bildet.

Ole Henrik Antonsen ble trukket inn i låtskriverpolitikken da han skrev kronikker i bladet Musikkpraksis. Foto: Kristian Dugstad / TONO

First things first

En viktig brikke i TONO-puslespillet, som må på plass før andre satsinger kan slippe til, er den nye modellen for fordeling av penger.

Modellen er bygget på hovedprinsipper om likebehandling og direkte fordeling, i tråd med internasjonale krav og norsk lov. Disse prinsippene skulle vedtas av TONOs årsmøte 11. juni i år.

Du kan lese en oppsummering av årsmøtevedtakene her.

– Jeg tror vi må konkludere med at vi i det gamle styret ikke lykkes med kommunikasjonen i forkant av årsmøtet, som uheldigvis endte med at prinsippene ikke fikk det nødvendige flertallet. Det er derfor det nye styrets høyeste prioritet i ukene som kommer. Det er kritisk viktig å innført en ny fordelingsmodell som er i tråd med lovkravene, sier Antonsen.

Den 17. juni publiserte styret en uttalelse hvor de understreket viktigheten og skisserte en tidsplan som kulminerer i et årsmøtevedtak på et ekstraordinært årsmøte like over sommeren..

Uttalelsen kan du lese her.

Sterkere sammen

Selv om renoveringen neppe står ferdig, flytter TONO inn i Kongens Gate 12 allerede ved årsskifte. Flere andre organisasjoner følger etter.

Oppussingen fortsetter gjennom 2025, og på sikt skal dette TONO-huset innholde både musikkstudio, låtskriverrom, eventfasiliteter og sosiale soner som kan brukes av medlemmer.

Tilhørighet, samarbeid og samhold er sentrale stikkord i visjonen for huset.

– Jeg tror musikkbransjen har mye å vinne på å samarbeide tettere. Hver for oss er vi små, og vi blir mye sterkere hvis vi finner fellesnevnere og drar i samme retning, sier Hallesby.

Ulike deler av musikkbransjen har ulik spisskompetanse. Å komme fysisk nærmere hverandre kan resultere i kunnskapsoverføring og gi gevinst til alle parter.

– Selv om TONO forvalter mye penger, er musikkbransjen strengt tatt veldig liten. Vi må fokusere på å profesjonalisere oss. Det miljøet vi skal skape i Kongens Gate kan forhåpentligvis være en pådriver for det, avslutter den nyvalgte styrelederen.

Foto: Kristian Dugstad / TONO