Close up of microphone in meeting room or conference room
Close up of microphone in meeting room or conference room

Slik skal kommuner forholde seg til TONO

TONOs avtale med Kommunenes Sentralforbund (KS) gir TONO-tillatelse til bruk av innspilt musikk i alle kommunale sammenhenger, mot et vederlag betalt av kommunen. Men hva gjør kommunen hvis det skal arrangeres konsert i kommunal regi?

– TONOs avtale med Kommunenes Sentralforbund lar kommuner bruke innspilt musikk i alle sammenhenger uansett om det er skoler, barnehager, eldresenter, fritidsklubber eller andre institusjoner. Også ventemusikk på telefonlinjer, heleide kommunale foretak og interkommunale foretak er dekket av avtalen. For TONOs del kan dermed norske kommuner fritt benytte innspilt musikk, forteller markedsdirektør i TONO, Tommy Tangløkken.

Avtalen omfatter utelukkende bruk av innspilt musikk, enten dette er for eksempel via CD, radio eller et bedriftsabonnement på en streamingtjeneste. For dette betaler hver enkelt kommune TONO et vederlag i underkant av en krone per innbygger. Det er også viktig å huske at TONOs lisens for bruk av innspilt musikk omfatter klarering av rettigheter for komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Kommunene trenger også en avtale med Gramo for klarering av rettighetene i innspilt musikk for artister, musikere og mastereiere.

– KS-avtalen gir TONO-tillatelse til bruk av innspilt musikk i kommunen. Men skal kommunen arrangere konsert er de konsertarrangører på lik linje med andre, forteller Tommy Tangløkken i TONO.

Ordinære konsertarrangører
Konserter er ikke inkludert i KS-avtalen. For dette må kommuner inngå egne avtaler med TONO.

– Mange kommunale institusjoner leier inn artister til levende fremføring av musikk på eldresenter, i barnehager og så videre. Det er noe vi i TONO synes er både hyggelig og viktig. I slike sammenhenger tar kommunale institusjoner på seg et arrangøransvar, betaler artisthonorarer og forholder seg til TONO som hvilke som helst andre konsertarrangører, forteller Tangløkken.

Dette innebærer at kommunen ta kontakt med TONO i forkant av konserter og få tillatelse, og å rapportere inn til TONO i etterkant. Fakturaen TONO sender kommunen blir til viktige inntekter for de låtskrivere som har fått sine sanger fremført i kommunal regi.

Hva koster det?
Dersom kommunen arrangerer konsert hvor det selges billetter, og hvor billettinntektene er under kr 17 201 er TONO-vederlaget på 10 prosent av dette. Dog er det et minimumsvederlag på 618 kroner for billettinntekter inntil  6 180 kroner. Er inntektene høyere, endrer TONO-vederlaget seg. Arrangeres konserten uten salg av billetter (som nok vil være mer vanlig i kommunal sammenheng) er vederlaget 618 kroner for en konsert med inntil 100 tilhørere. Dernest kommer et tillegg på 3 kroner per tilhører over det. Les mer om TONOs konserttariffer på https://www.tono.no/kunder/konsert-event/

TONO har nå utarbeidet en egen brosjyre som forklarer hvordan kommuner skal forholde seg til TONO. Den kan leses ved å klikke her (pdf-dokument, åpner i eget vindu).

Er du ansatt i et kommunalt foretak som skal arrangere konsert? Ta kontakt med TONOs markedsavdeling for mer informasjon: 22 05 72 00 eller marked@tono.no

 

Foto øverst: istockphoto