Komponistene tapte mot Oslo-filharmonien i Oslo Tingrett

En uenighet om betaling av vederlag til komponistene førte til at TONO i vår stevnet Oslo-Filharmonien for Oslo tingrett. I dag falt dommen i Oslo-Filharmoniens favør. – Vi er overrasket over at dommen ikke gikk i komponistenes favør, og vil anke dommen, sier adm. direktør i TONO Cato Strøm.

 / 04/09/2021 /

– Vi er dypt uenige i rettens vurderinger og konklusjoner, og vil nå bruke ankefristen til å vurdere grunnlaget for å ta dommen videre i rettssystemet. TONO og Oslo-Filharmonien har siden 1960-tallet og inntil nylig benyttet en vederlagsmodell TONO fortsatt mener er riktig for området. Dessverre har vi de siste årene opplevd en sterk motvilje fra OFO mot å betale komponistene det vi mener er et rimelig vederlag etter åndsverkloven, sier Cato Strøm.

 Vil medføre dyrere og mer ressurskrevende rettighetsklarering

Det har vært et sentralt punkt i TONOs argumentasjon at Oslo-Filharmoniens økonomi i så stor grad er finansiert av statstilskudd at dette må regnes med i vederlagsbetalingen til komponistene fordi billettprisene er kraftig subsidierte.  

– Dersom denne dommen skulle bli stående vil det gjøre rettighetsklarering administrativt mye mer kompleks, ressurskrevende og dermed også dyrere. Vi kan vanskelig la dette bli stående som endelig dom, sier Cato Strøm.

Går mot prinsippet om et rimelig vederlag

Styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm, er også skuffet:

– Vi er svært overrasket over at Oslo Tingrett ser bort fra at det er de statlige tilskuddene som leder til at Oslo-Filharmonien kan holde billettprisene lave, og derved holde nede betalingen til komponistene. Komponistene er en så sentral rolle av Oslo-Filharmoniens kulturelle verdiskaping at det er naturlig at en andel av statstilskuddet også legges til grunn i fremføringsvederlaget. Vi opplever at komponister presses på mange fronter, og vi mener at dette går mot prinsippet om komponistenes rett til et rimelig vederlag, sier Karlstrøm.

Les relaterte saker:
TONO tar ut stevning mot Oslo-filharmonien:
https://www.tono.no/tono-tar-ut-stevning-mot-oslo-filharmonien/ 

TONO og Oslo-Filharmonien i Oslo tingrett:
https://www.tono.no/tono-og-oslo-filharmonien-i-oslo-tingrett/

Les også relatert sak i Klassekampen: «Dette handler om levebrødet vårt»
https://klassekampen.no/utgave/2021-04-14/saksoker-oslo-orkester