Livestrømmede konserter – hva gjør man?

Norge står midt i en alvorlig krise som medfører avlyste konserter, gudstjenester og andre arrangementer der mennesker samles. Mange ønsker derfor nå å direktesende fremføringer av musikk på nett og sosiale medier. Slik forholder du deg til TONO.

 / 16/03/2020 /

OBS! Teksten under ble lagt ut 16. mars 2020 for å møte et prekært og situasjonsavhengig informasjonsbehov. Denne informasjonsteksten er nå erstattet av et mer omfattende og grundigere dokument som er publisert på TONOs nettsider 30. mars 2020. Vennligst besøk følgende side for relevant informasjon om direktesendinger av musikk på nett. https://www.tono.no/tono-guiden-for-direktesending-av-musikk-pa-nett/

Åndsverkloven gir opphaver en enerett til å tilgjengeliggjøre sin musikk. Gjennom medlemskap i TONO velger den enkelte komponist, sangtekstforfatter og musikkforlag å overlate til TONO å gi sitt samtykke til bruk. I prinsippet skal all offentlig fremføring av musikken TONO forvalter lisensieres etter våre ordinære tariffer.

TONO og livestrømmede konserter

Gjennom helgen har det dukket opp en rekke idealistisk pregede tiltak for å direktesende konserter med norske artister og musikere. Tiltakene kommer som et svar på den krise Norge står i, og som har medført at artister og musikere ikke kan gjennomføre planlagte konserter.

Direktesending og strømming av beskyttet musikk skal i prinsippet lisensieres av TONO i hvert enkelt tilfelle. I denne spesielle situasjonen for Norge har vi imidlertid valgt å anse disse idealistisk pregede livestrømmede konsertene som lisensiert under den avtale TONO har med Facebook. Det samme gjelder direktesendinger og strømming på YouTube.

Vi presiserer at dette gjelder de idealistisk pregede tiltakene vi har sett dukke opp. Ved eventuell kommersialisering av direktesendte/strømmede konserter må det naturligvis inngås avtaler med TONO på ordinært vis.

Gudstjenester og liknende

Behovet for å unngå større ansamlinger av mennesker rammer også gudstjenester og andre livssynssammenhenger. Direktesending/strømming av slike arrangementer er også en type musikkbruk TONO normalt lisensierer.

Likevel, i den situasjon Norge nå står i er TONOs holdning at det viktigste er at menighetene som nå ønsker å komme i gang med direktesendinger av sine gudstjenester gjør det, og så tar vi formalitetene senere.

Siste avholdte gudstjeneste kan ligge tilgjengelig i én uke frem til neste gudstjeneste gjøres tilgjengelig.

Ønsker menighetene å videreføre et slikt tilbud også når krisen er over vil det være naturlig at de får sine strømmetilbud lisensiert av TONO på ordinært vis.

Strømmede gudstjenester skal rapporteres til TONO på vanlig måte, men merkes CORONA LIVESTRØMMING. Gudstjenestene vil deretter bli avregnet på normalt vis.

Dersom du har spørsmål utover dette, vær vennlig å ta kontakt med oss. Ring TONOs Online media-avdeling på telefon 22 05 72 00 eller ved å sende en e-post til online@tono.no

(Avsnittet om gudstjenester ble oppdatert 16. mars kl 19:45 for å tydeliggjøre at avsnittets tredje setning omhandler nye tiltak som nå oppstår som følge av den ekstraordinære situasjon landet befinner seg i)