Møt de TONO-ansatte

I TONOs administrasjon på Grønland jobber det 64 ansatte.
Her får du møte fire av oss.

________________
Foto: Caroline Roka

AudhildSørsæther-2_foto_Caroline-Roka

Audhild Sørsæther (38)
Markedsavdelingen

 • Team-koordinator for livegruppa
 • Jobber med lisensiering av festivaler
  og konsertarrangører.
 • 8 år i TONO.

– Jeg har vært ansatt i TONOs markedsavdeling i åtte år. De siste årene har jeg hatt ansvaret for oppfølging av festival-, event- og konsertområdet og fungerer som et operativt bindeledd mellom gruppens medarbeidere og markedsdirektør. I tillegg til ansvar for egen kundeportefølje, innebærer stillingen et ansvar for arbeidsfordeling, gjennomføring av aktiviteter og å sikre at gruppens budsjettmål blir nådd. Teamets oppgave er å selge arrangørene den tillatelsen de trenger for deres musikkbruk. Dette kan ha bakgrunn i en henvendelse fra arrangøren selv, eller at vi kontakter de som har glemt å ta kontakt med oss i forkant av arrangementet. Vi følger deretter opp at det faktisk rapporteres inn tall for billettsalg og settlister, slik at vi kan avregne til opphaverne.  I tillegg til dette deltar jeg i TONOs forhandlingsarbeid, og i planlegging og utforming av diverse markedsføringstiltak.

Jeg har en hektisk og spennende jobb, ikke minst fordi festival- og konsertområdet har hatt en stor oppblomstring i de senere årene. Hverdagen er aldri kjedelig, og et høyt aktivitetsnivå har resultert i en meget god inntektsvekst. Man kommer i kontakt med en variert arrangørmasse som inkluderer alt fra etablerte, profesjonelle konsertarrangører til glade amatører som starter festival for første gang.

En av våre største utfordringer er at hobbyarrangører typisk ikke tar høyde for TONO-vederlaget når budsjettet settes opp. Heldigvis ser de fleste arrangørene nytten av en god dialog med TONO. En negativ tilbakemelding snus som regel ved at vi forklarer hva TONO er og gjør, spesielt når vi forklarer hva vederlaget i praksis er – lønn til komponister, låtskrivere og tekstforfattere.

HermannFoss-2_foto_Caroline-Roka

Hermann Foss (48)
Online Media 

 • Avtalekonsulent
 • Jobber med informasjon, avtaleforhandling og oppfølging av kunder på det digitale området, og meg kringkastere.
 • 23 år i TONO.

– Jeg begynte i TONO ett år etter endte økonomistudier i Avberystwyth, Wales, og har med andre ord hatt praktisk talt hele mitt yrkesaktive liv i TONO. I begynnelsen jobbet jeg i TONOs markedsavdeling med tillatelser til fremføring av bakgrunnsmusikk i butikker og restauranter, hoteller og diskoteker.

Siden 2000 har jeg fått jobbe med online-området, som langt på vei har vært nybrottsarbeid. Arbeidsoppgavene har i mange tilfeller vært knyttet til nye måter å bruke musikk på, og vi har sett gode ideer som aldri har blitt omsatt i kommersielle tjenester, og ambisiøse lanseringer av det som fremstår som mindre åpenbare suksesser. Det var for eksempel merkelig å se at den mest innbringende digitale musikkdistribusjonen på begynnelsen av 2000-tallet var mobile ringetoner. Forbrukere betalte gjerne 20-30 kroner for en entoneversjon av et lite utdrag av en låt samtidig som de nektet å betale 8 kroner for en fullverdig nedlasting av hele låta.

Lanseringen av Spotify og WIMP for omtrent 10 år siden var viktig for vår avdeling. Lanseringene kom etter mange år med forhandlinger med aktører med liknende ideer. Mitt noe naive utgangspunkt da jeg begynte med online-lisensiering, var at dette raskt skulle inn i ordnede og standardiserte former, og at hele online-området etter hvert ville føres «tilbake» inn i markedsavdelingens generelle lisensieringsarbeid. Den gang ei, og det er ikke fullstendig strømlinjeformet helt ennå.

I stedet har sammensmeltingen på mediefeltet gjort at det ble naturlig å knytte kringkastingslisensieringen sammen med online-avdelingens arbeid.

Mitt mål når jeg representerer TONO overfor en ny aktør i det norske markedet har vært å gjøre det mulig. Hvis nye ideer og konsepter hvor musikk inngår kan omsettes i kommersielle tjenester, og de som står bak tjener penger, tjener også låtskriverne penger. Lav terskel for å komme i gang, kombinert med en ryddig andel av inntektene når disse manifesterer seg, er med andre ord en god løsning både for gründere og låtskrivere.

HegeVeilum_foto_Caroline-Roka

Hege Veiglum (51)
Medlemsservice

 • Konsulent
 • Service mot medlemmer
 • TONO-representant i Polaris-samarbeidet

– I tillegg til å være en del av medlemsservices vaktordning, som innebærer å svare på henvendelser over telefon og mail på fastsatte dager, er jeg TONOs kontaktperson når det gjelder operasjonelle anliggender med ICE, selskapet som utgjør TONOs verksdokumentasjonssystem. Jeg er et mellomledd mellom TONO og ICE, og med Polaris, TONOs samarbeid med de danske og finske selskapene i ICE-relaterte spørsmål. Dette handler særlig om å passe på at ICE leverer etter vår Service Level Agreement, at TONO leverer estimert datavolum til ICE slik at kostnadene forbundet med å være kunde av ICE er som forventet og å diskutere og løse konkrete operasjonelle utfordringer.

Jeg har også en key account-rolle innenfor konserter, som innebærer å aktivt sikre oversikter over medlemmers konserter for å være en pådriver når det gjelder deres innrapportering av konserter. Jeg er i tillegg del av en Polaris-gruppe bestående av én representant fra hvert av Polaris-selskapene. Vi besøker våre søsterselskaper for å innhente informasjon om de ulike selskapenes drift for å kunne øke inntekter fra utlandet til våre medlemmer.

Jeg har vært lenge i TONO, men vår virksomhet er i stadig utvikling, og jeg får stadig utvikle meg i nye utfordringer. Akkurat nå for tiden er særlig arbeidet i Polarisgruppen ekstra spennende. Dette er noe helt nytt, og krever kompetanse fra alle deler av TONO og søsterselskapenes virksomhet.

Lina-Marie-Langøien_foto_Caroline-Roka

Lina Marie Langøien (34)
Rapporteringsavdelingen

 • Konsulent, rapportering og oppfølging av TV-kanaler
 • Engasjert i Polaris Future Lab
 • Ansattrepresentant i TONOs styre.

– Jeg har arbeidet i samme avdeling siden jeg startet i selskapet for åtte år siden. Jeg har hovedsakelig arbeidet med TV-rapportering og noe kvalitetskontroll på konsertområdet. TV-området har de siste årene hatt en spennende utvikling med stor økning i data, blant annet med bakgrunn i at det kommer stadig nye TV-kanaler. Det ligger stadig utfordringer i hvordan vi skal håndtere denne nye, komplekse og store informasjonsmengden. Vi møter dette blant annet gjennom større IT-utviklingsprosjekter, hvor jeg har fått være med. Her samarbeider vi med de øvrige Polarisselskapene, danske Koda og finske Teosto, for å videreutvikle og effektivisere systemer og prosesser.

Blant de oppgaver som engasjerer meg mest på jobb for øyeblikket er deltakelsen i Polaris Future Lab. Her jobber vi, sammen med Koda og Teosto, for å definere hvordan vi kan ruste selskapene våre for fremtidige utfordringer i markedet, med særlig fokus på teknologisk utvikling. Stikkord er nye, fleksible og fremtidsrettede løsninger, men vi arbeider også for å kunne være en bidragsyter og fleksibel samarbeidsparter for virksomheter som ønsker å formidle musikk, og på den måten kunne sikre inntekter tilbake til våre medlemmer.

I en bransje som står overfor stadig nye utfordringer, setter jeg stor pris på å få engasjere meg i hvordan TONO skal kunne løse dem. Det får jeg også være med på gjennom at jeg er de ansattes representant i TONOs styre, og her får jeg mulighet til å følge, og delta i, de diskusjoner og det arbeid som gjøres der.