Musikk på film og TV blir enklere å rapportere

En ny standard for «Music Cue Sheets» tas nå i bruk i TV- og filmbransjen over hele verden. Dermed kan produksjonsselskaper, kringkastere, musikkforleggere, «TONO-selskaper» og så videre effektivisere arbeidet med dokumentasjonen av musikk som benyttes i filmer og TV-programmer.

 / 11/06/2021 /

TV-kanaler, strømmetjenester og kinoer viser filmer og TV-programmer der det benyttes musikk. Dermed må de også TONO-rapportere hva slags musikk som er fremført. Informasjonen må de få fra produksjonsselskapene som lager innholdet. Til dette brukes såkalte «Music Cue Sheets.

– CISAC, som representerer selskaper som TONO over hele verden har, sammen med musikkforlag og produsenter arbeidet i fem år med en ny internasjonal standard for håndteringen av informasjon om musikk benyttet i TV- og filmproduksjoner. Den nye standarden vil gi tids- og ressursmessige gevinster for alle som arbeider med rapportering av musikk i audio-visuelle produksjoner. Det er også grunn til å forvente at datakvaliteten styrkes, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Produsenter og VOD-tjenester har vært involvert

Gruppen som har utarbeidet den nye standarden heter «The Society Publisher Forum», og er et felles initiativ fra organisasjonene CISAC, ICMP and IMPA med støtte fra AIMP and IMPF. Produsenter og video-on-demand-tjenester har også vært involvert i arbeidet for å sikre en best mulig implementering av prosjektet globalt.

Music Cue Sheets gir detaljert informasjon til forleggere, produsenter og forvaltningsselskaper som TONO slik at de kan spore bruken av musikk i audiovisuelle produksjoner i filmer og TV-programmer. Dette muliggjør korrekt og presis utbetaling av vederlag til de som har laget musikken som benyttes i audiovisuelle produksjoner.

Du finner skjemaet på TONOs hjemmesider ved å gå hit.

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob 909 65 254, willy.martinsen@tono.no

For produksjonsselskaper som ønsker mer informasjon:
Elin Heer, rapportsjef i TONO, elin.heer@tono.no