Ny undersøkelse: 9 av 10 nordmenn streamer nå musikk

Nesten alle norske innbyggere i alderen 12-65 år streamer nå musikk, men bare halvparten betaler for et abonnement. 38 prosent velger heller å streame gratis via tjenester som YouTube, gratisversjonen til Spotify eller Facebook. Samtidig øker betalingsviljen hos de aller yngste musikklytterne år for år.

 / 08/11/2018 /
Nesten alle norske innbyggere i alderen 12-65 år streamer nå musikk, men bare halvparten betaler for et abonnement. 38 prosent velger heller å streame gratis via tjenester som YouTube, gratisversjonen til Spotify eller Facebook. Samtidig øker betalingsviljen hos de aller yngste musikklytterne år for år. 

 Dette fremkommer i Polaris Nordic – Digital Music in the Nordics 2018, en årlig nordisk undersøkelse om digital musikkbruk utført av YouGov for de tre nordiske rettighetsorganisasjonene TONO (N), Koda (DK) og Teosto (FIN).

– Streaming er blitt normalen, og den digitale musikkøkonomien vokser. Halvparten av befolkningen betaler nå for musikkbruken sin hos en av streamingtjenestene, en økning på 2 prosentpoeng fra i fjor. Det er en positiv utvikling, sier administrerende direktør i TONO, Cato Strøm.

 Imidlertid er det bekymringsfullt at andelen som streamer gratis også øker – fra 33 prosent til 38 prosent.

– Streaming-økonomien generelt er fortsatt for dårlig for musikkskaperne, med noen få vinnere og en stor majoritet som får lite igjen. Gratistjenestene og gratisversjonene forsterker dette, og gjør det vanskelig for låtskrivere og komponister generelt å skape seg et anstendig levebrød, sier Strøm. 

Økende betalingsvilje hos de unge

En svært positiv trend i årets undersøkelse er den økende betalingsviljen hos de unge musikklytterne. Blant 12-17-åringene er det nå 70 prosent som oppgir at de har et betalt premiumabonnement. Dette er en økning på hele 4 prosentpoeng siden 2017.  Tilsvarende sier 71 prosent av 18-29-åringene at de benytter seg av en betalingstjeneste.

– Det betyr at det nå vokser opp unge generasjoner nordmenn som er vante med at musikk er noe man betaler for. Det gir håp for fremtiden, sier Strøm. 

YouTube og Facebook på gratistoppen – Spotify mest populære betalingstjeneste

Nesten 7 av 10 nordmenn streamer musikk eller musikkvideoer på YouTube. 58 prosent av nordmenn bruker Spotify, hvorav 71 prosent betaler for et abonnement og 31 prosent benytter gratisversjonen. 25 prosent streamer musikk eller musikkvideoer på Facebook.

– Streaming gjør musikk mer tilgjengelig enn før. Men muligheten for gratis musikklytting legger en demper på den generelle betalingsviljen for musikklytting. Og når så mange som 1 av 4 sier at de konsumerer musikk via Facebook er det på tide at Facebook begynner å dele en rimelig andel av inntektene med rettighetshaverne når musikk skaper inntekter for dem, sier Strøm.

I undersøkelsen sier 40 prosent av nordmenn at de synes det er rett og rimelig hvis Facebook også betaler samme beløp for musikkbruk til låtskrivere og artister som andre streamingtjenester gjør. Kun 12 prosent mener dette ikke er rimelig.

Dette er den norske musikklytteren 2018

Les undersøkelsen her

Om undersøkelsen
Digital Music Services in the Nordics 2018 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 32 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO | mob. 909 65 254, | willy.martinsen@tono.no