Nøkkeltall for 2015

Omsetning: kr 588 516 050
Kostnadsprosent: 14,33 prosent
Resultat i 2015 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 492 717 613

TONOs fire største inntektsområder i 2015

Kringkasting: kr 180 452 330
Videresending (Norwaco): kr 112 166 358
Online: kr 101 838 943
Hotell, restaurant, butikk, transport: kr 62 654 304

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2014 (ikke medregnet kulturelle midler(stipend, etc)):
TONO-medlemmer: kr 140 104 620
Rettighetshavere i andre land: kr 185 115 609

Det avregnede beløpet i 2015 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper
FORDELING ANDELSHAVERE OG ORDINÆRE MEDLEMMER
Andelshavere kr 91 973 399
Gjennomsnittsbeløp kr 64 407
Ordinære medlemmer kr 44 514 037
Gjennomsnittsbeløp kr 3 340
Totalt kr 140 104 620
FORDELING ANDELSHAVERE
Organiserte andelshavere kr 54 002 430
Gjennomsnittsbeløp kr 66 303
Uavhengige andelshavere kr 26 573 876
Gjennomsnittsbeløp kr 42 792
Forlag kr 10 282 037
Gjennomsnittsbeløp kr 571 224
Arvinger kr 1 115 055
Gjennomsnittsbeløp kr 74 337
Totalt kr 91 973 398
FORDELING TIL ULIKE TYPER ORDINÆRE MEDLEMMER
Organiserte kr 3 281 980
Gjennomsnittsbeløp kr 7 293
Uavhengige kr 35 780 930
Gjennomsnittsbeløp kr 2 831
Forlag kr 3 151 545
Gjennomsnittsbeløp kr 18 323
Arvinger kr 5 916 766
Gjennomsnittsbeløp kr 5 149
Totalt kr 48 131 221
FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige  kr 62 354 807
Gjennomsnittsbeløp kr 47 02
NKF kr 6 778 782
Gjennomsnittsbeløp kr 37 870
NOPA kr 49 877 627
Gjennomsnittsbeløp kr 48 900
NOPA/NKF (Dobbeltmedlemsskap) kr 628 000
Gjennomsnittsbeløp kr 25 120
Forlag kr 13 433 582
Gjennomsnittsbeløp kr 70 703
Arvinger kr 7 031 821
Gjennomsnitt kr 6 041
Totalt kr 140 104 620
Nøkkeltall for 2014

Omsetning: kr 493 721 664
Kostnadsprosent: 16,3 %
Resultat i 2014 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 411 735 165

TONOs fire største inntektsområder i 2014

Kringkasting: kr 167,85 MNOK
Online: kr 93,33 MNOK
Konserter: kr 56,6 MNOK
Hotell, restaurant, butikk, transport: kr 59,16 MNOK

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2014 (u/kulturelle midler):
TONO-rettighetshavere: kr 130, 6 mill
Rettighetshavere i andre land: kr 155,17 mill

 

Det avregnede beløpet i 2014 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper

FORDELING MEDLEMMER MED STEMMERETT OG RETTIGHETSHAVERE 
Medlemmer kr 86 089 193
Gjennomsnittsbeløp  kr 63 022
Retttighetshavere  kr 44 514 037
Gjennomsnittsbeløp  kr 3 041
Totalt   kr 130 603 231

FORDELING TIL ULIKE MEDLEMMER MED STEMMERETT
Organiserte medlemmer kr 48 997 880
Gjennomsnittsbeløp  kr 66 303
Uavhengige medlemmer  kr 26 057 671
Gjennomsnittsbeløp kr 44 166
Forlag  kr 10 012 993
Gjennomsnittsbeløp  kr 625 812
Arvinger  kr 1 020 648
Gjennomsnittsbeløp  kr 48 602
Totalt   kr 86 089 193

FORDELING TIL ULIKE TYPER RETTIGHETSHAVERE
Organiserte  kr 2 476 067
Gjennomsnittsbeløp  kr 6 039
Uavhengige   kr 35 197 024
Gjennomsnittsbeløp  kr 2 704
Forlag   kr 2 251 928
Gjennomsnittsbeløp  kr 13 566
Arvinger  kr 4 589 018
Gjennomsnittsbeløp  kr 4 404
Totalt   kr 44 514 037

FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige    kr 61 254 696
Gjennomsnittsbeløp  kr 4 501
NKF  kr 6 080 347
Gjennomsnittsbeløp  kr 34 159
NOPA  kr 44 673 708
Gjennomsnittsbeløp  kr 47 024
Forlag kr 12 264 921
Gjennomsnittsbeløp  kr 67 390
Arvinger  kr 5 609 666
Gjennomsnitt  kr 5 277
Totalt   kr 130 603 231

Nøkkeltall for 2013

Omsetning: kr 469 048 876
Kostnadsprosent: 15,13 %
Resultat i 2013 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 399 152 724

TONOs fire største inntektsområder i 2013

Kringkasting: kr 169,7 MNOK
Online: kr 73,9 MNOK
Konserter: kr 59 MNOK
Hotell, restaurant, butikk, transport: kr 56 MNOK

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i inn og utland i 2013 (u/kulturelle midler): kr. 297,9 mill), fordelt på:
TONO-rettighetshavere: kr 130, 6 mill
Rettighetshavere i andre land: kr 167,3 mill


Det avregnede beløpet i 2013 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper

FORDELING MEDLEMMER MED STEMMERETT OG RETTIGHETSHAVERE 
Medlemmer med stemmerett kr 85 037 149
Gjennomsnittsbeløp kr 67 382
Retttighetshavere kr 45 528 062
Gjennomsnittsbeløp kr 3 611
Totalt kr 130 565 211

FORDELING TIL ULIKE MEDLEMMER MED STEMMERETT
Organiserte medlemmer med stemmerett kr 47 899 128
Gjennomsnittsbeløp kr 68 721
Uorganiserte medlemmer med stemmerett kr 27 791 384
Gjennomsnittsbeløp kr 51 753
Forlag kr 8 509 199
Gjennomsnittsbeløp kr 567 279
Arvinger med stemmerett kr 837 436
Gjennomsnittsbeløp kr 64 418
Totalt kr 85 037 149

FORDELING TIL ULIKE TYPER RETTIGHETSHAVERE
Organiserte rettighetshavere kr 1 848 325
Gjennomsnittsbeløp kr 4 776
Uorganiserte rettighetshavere kr 34 984 609
Gjennomsnittsbeløp kr 3 168
Ordinære rettighetshavere, forlag kr 2 209 255
Gjennomsnittsbeløp kr 14 161
Ordinære rettighetshavere, arvinger kr 6 485 873
Gjennomsnittsbeløp kr 6 352
Totalt kr 45 528 062

FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uorganiserte kr 62 775 993
Gjennomsnittsbeløp kr 5 422
NKF kr 5 260 479
Gjennomsnittsbeløp kr 31 127
NOPA kr 43 884 496
Gjennomsnittsbeløp kr 48 869
NKF/NOPA kr 602 479
Gjennomsnittsbeløp kr 35 439
Forlag kr 10 718 455
Gjennomsnittsbeløp kr 62 681
Arvinger kr 7 323 309
Gjennomsnitt kr 7 082
Totalt kr 130 565 211