Nøkkeltall for 2016

Omsetning: kr 541 884 811
Kostnadsprosent: 15,05 prosent
Resultat i 2016 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 447 339 687

TONOs fire største inntektsområder i 2016

Kringkasting: kr 179 330 259
Online: kr 86 007 107
Konserter: 70 586 507
Hotell, restaurant, butikk, transport: kr 67 186 003

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2016 (ikke medregnet kulturelle midler(stipend, etc)):
TONO-medlemmer: kr 155 931 028
Rettighetshavere i andre land: kr 185 211 71

Det avregnede beløpet i 2016 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper
FORDELING ANDELSHAVERE OG ORDINÆRE MEDLEMMER
Andelshavere kr 109 890 201
Gjennomsnittsbeløp kr 71 172
Ordinære medlemmer kr 46 040 827
Gjennomsnittsbeløp kr 3021
Totalt kr 155 931 028
FORDELING ANDELSHAVERE
Organiserte andelshavere kr 62 496 834
Gjennomsnittsbeløp kr 76 683
Uavhengige andelshavere kr 36 503 616
Gjennomsnittsbeløp kr 52 827
Forlag kr 9 501 175
Gjennomsnittsbeløp kr 475 059
Arvinger kr 1 388 576
Gjennomsnittsbeløp kr 77 143
Totalt kr 109 890 201
FORDELING TIL ULIKE TYPER ORDINÆRE MEDLEMMER
Organiserte kr 3 367 584
Gjennomsnittsbeløp kr 6 987
Uavhengige kr 34 826 283
Gjennomsnittsbeløp kr 2 604
Forlag kr 2 6646 933
Gjennomsnittsbeløp kr 15 212
Arvinger kr 5 200 008
Gjennomsnittsbeløp kr 4 294
Totalt kr 46 040 808
FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige kr 71 329 899
Gjennomsnittsbeløp kr 5 072
NKF kr 7 604 832
Gjennomsnittsbeløp kr 42 249
NOPA kr 56 644 753
Gjennomsnittsbeløp kr 52 303
NOPA/NKF (Dobbeltmedlemsskap) kr 1 614 834
Gjennomsnittsbeløp kr 47 495
Forlag kr 12 148 107
Gjennomsnittsbeløp kr 62 619
Arvinger kr 6 588 584
Gjennomsnitt kr 5 361
Totalt kr 155 931 009

 

Nøkkeltall for 2015

Omsetning: kr 588 516 050
Kostnadsprosent: 14,33 prosent
Resultat i 2015 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 492 717 613

TONOs fire største inntektsområder i 2015

Kringkasting: kr 180 452 330
Videresending (Norwaco): kr 112 166 358
Online: kr 101 838 943
Hotell, restaurant, butikk, transport: kr 62 654 304

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2014 (ikke medregnet kulturelle midler(stipend, etc)):
TONO-medlemmer: kr 140 104 620
Rettighetshavere i andre land: kr 185 115 609

Det avregnede beløpet i 2015 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper
FORDELING ANDELSHAVERE OG ORDINÆRE MEDLEMMER
Andelshavere kr 91 973 399
Gjennomsnittsbeløp kr 64 407
Ordinære medlemmer kr 44 514 037
Gjennomsnittsbeløp kr 3 340
Totalt kr 140 104 620
FORDELING ANDELSHAVERE
Organiserte andelshavere kr 54 002 430
Gjennomsnittsbeløp kr 66 303
Uavhengige andelshavere kr 26 573 876
Gjennomsnittsbeløp kr 42 792
Forlag kr 10 282 037
Gjennomsnittsbeløp kr 571 224
Arvinger kr 1 115 055
Gjennomsnittsbeløp kr 74 337
Totalt kr 91 973 398
FORDELING TIL ULIKE TYPER ORDINÆRE MEDLEMMER
Organiserte kr 3 281 980
Gjennomsnittsbeløp kr 7 293
Uavhengige kr 35 780 930
Gjennomsnittsbeløp kr 2 831
Forlag kr 3 151 545
Gjennomsnittsbeløp kr 18 323
Arvinger kr 5 916 766
Gjennomsnittsbeløp kr 5 149
Totalt kr 48 131 221
FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige  kr 62 354 807
Gjennomsnittsbeløp kr 47 02
NKF kr 6 778 782
Gjennomsnittsbeløp kr 37 870
NOPA kr 49 877 627
Gjennomsnittsbeløp kr 48 900
NOPA/NKF (Dobbeltmedlemsskap) kr 628 000
Gjennomsnittsbeløp kr 25 120
Forlag kr 13 433 582
Gjennomsnittsbeløp kr 70 703
Arvinger kr 7 031 821
Gjennomsnitt kr 6 041
Totalt kr 140 104 620