TONO i tall

Nøkkeltall for 2018

Omsetning: kr 707 303 250
Kostnadsprosent: 11,3 prosent
Resultat i 2018 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 616 346 005

TONOs fire største inntektsområder i 2018

Kringkasting: kr 194 802 952
Online: kr 149 906 601
3. parts TV  distribusjon: kr 91 354 856
Konserter: 87 749 718

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2018 (ikke medregnet kulturelle midler (stipend, etc)):
TONO-medlemmer: kr 204 581 700
Rettighetshavere i andre land: kr 240 755 847

 

Det avregnede beløpet i 2018 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper


FORDELING ANDELSHAVERE OG ORDINÆRE MEDLEMMER
Andelshavere kr 150 022 405
Gjennomsnittsbeløp kr 86 919
Ordinære medlemmer kr 54 559 295
Gjennomsnittsbeløp kr 3 206
Totalt kr 204 581 700

FORDELING ANDELSHAVERE
Organiserte andelshavere kr 87 541 411
Gjennomsnittsbeløp kr 97 485
Uavhengige andelshavere kr 51 301 610
Gjennomsnittsbeløp kr 65 186
Forlag kr 9 360 354
Gjennomsnittsbeløp kr 468 018
Arvinger kr 1 819 030
Gjennomsnittsbeløp kr 86 620
Totalt kr 150 022 405

FORDELING TIL ULIKE TYPER ORDINÆRE MEDLEMMER
Organiserte kr 4 587 453
Gjennomsnittsbeløp kr 8 163
Uavhengige kr 39 835 031
Gjennomsnittsbeløp kr 2 659
Forlag kr 4 694 979
Gjennomsnittsbeløp kr 24 326
Arvinger kr 5 441 832
Gjennomsnittsbeløp kr 4 255
Totalt kr 54 559 295

FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige kr 91 136 640
Gjennomsnittsbeløp kr 5 779
NKF kr 7 077 660
Gjennomsnittsbeløp kr 32 026
NOPA kr 80 725 922
Gjennomsnittsbeløp kr 68 997
NOPA/NKF (Dobbeltmedlemsskap) kr 4 325 282
Gjennomsnittsbeløp kr 62 685
Forlag kr 14 055 333
Gjennomsnittsbeløp kr 65 987
Arvinger kr 7 260 862
Gjennomsnitt kr 5 585
Totalt kr 204 581 700

Nøkkeltall for 2017

Omsetning: kr 661 321 235
Kostnadsprosent: 12,02 prosent
Resultat i 2017 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 564 868 256

TONOs fire største inntektsområder i 2017

Kringkasting: kr 188 730 591
Online: kr 131 980 155
Konserter: 79 153 960
3. parts TV  distribusjon: kr 85 764 650

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2017 (ikke medregnet kulturelle midler (stipend, etc)):
TONO-medlemmer: kr 174 976 120
Rettighetshavere i andre land: kr 203 836 936

 

Det avregnede beløpet i 2017 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper


FORDELING ANDELSHAVERE OG ORDINÆRE MEDLEMMER
Andelshavere kr 116 029 748
Gjennomsnittsbeløp kr 74 810
Ordinære medlemmer kr 58 946 372
Gjennomsnittsbeløp kr 3 479
Totalt kr 174 976 120

FORDELING ANDELSHAVERE
Organiserte andelshavere kr 68 840 292
Gjennomsnittsbeløp kr 82 246
Uavhengige andelshavere kr 36 540 695
Gjennomsnittsbeløp kr 54 054
Forlag kr 9 502 140
Gjennomsnittsbeløp kr 475 107
Arvinger kr 1 146 621
Gjennomsnittsbeløp kr 63 701
Totalt kr 116 029 748

FORDELING TIL ULIKE TYPER ORDINÆRE MEDLEMMER
Organiserte kr 4 955 095
Gjennomsnittsbeløp kr 9 474
Uavhengige kr 45 636 262
Gjennomsnittsbeløp kr 3 046
Forlag kr 3 221 785
Gjennomsnittsbeløp kr 16 957
Arvinger kr 5 133 230
Gjennomsnittsbeløp kr 4 110
Totalt kr 58 946 372

FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige kr 82 176 957
Gjennomsnittsbeløp kr 5 249
NKF kr 6 500 307
Gjennomsnittsbeløp kr 33 165
NOPA kr 65 521 557
Gjennomsnittsbeløp kr 58 241
NOPA/NKF (Dobbeltmedlemsskap) kr 1 773 523
Gjennomsnittsbeløp kr 45 475
Forlag kr 12 723 925
Gjennomsnittsbeløp kr 60 590
Arvinger kr 6 279 852
Gjennomsnitt kr 4 956
Totalt kr 174 976 120

Nøkkeltall for 2016

Omsetning: kr 541 884 811
Kostnadsprosent: 15,05 prosent
Resultat i 2016 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 447 339 687

TONOs fire største inntektsområder i 2016

Kringkasting: kr 179 330 259
Online: kr 86 007 107
Konserter: 70 586 507
Hotell, restaurant, butikk, transport: kr 67 186 003

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2016 (ikke medregnet kulturelle midler(stipend, etc)):
TONO-medlemmer: kr 155 931 028
Rettighetshavere i andre land: kr 185 211 71

 

Det avregnede beløpet i 2016 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper


FORDELING ANDELSHAVERE OG ORDINÆRE MEDLEMMER
Andelshavere kr 109 890 201
Gjennomsnittsbeløp kr 71 172
Ordinære medlemmer kr 46 040 827
Gjennomsnittsbeløp kr 3021
Totalt kr 155 931 028

FORDELING ANDELSHAVERE
Organiserte andelshavere kr 62 496 834
Gjennomsnittsbeløp kr 76 683
Uavhengige andelshavere kr 36 503 616
Gjennomsnittsbeløp kr 52 827
Forlag kr 9 501 175
Gjennomsnittsbeløp kr 475 059
Arvinger kr 1 388 576
Gjennomsnittsbeløp kr 77 143
Totalt kr 109 890 201

FORDELING TIL ULIKE TYPER ORDINÆRE MEDLEMMER
Organiserte kr 3 367 584
Gjennomsnittsbeløp kr 6 987
Uavhengige kr 34 826 283
Gjennomsnittsbeløp kr 2 604
Forlag kr 2 6646 933
Gjennomsnittsbeløp kr 15 212
Arvinger kr 5 200 008
Gjennomsnittsbeløp kr 4 294
Totalt kr 46 040 808

FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige kr 71 329 899
Gjennomsnittsbeløp kr 5 072
NKF kr 7 604 832
Gjennomsnittsbeløp kr 42 249
NOPA kr 56 644 753
Gjennomsnittsbeløp kr 52 303
NOPA/NKF (Dobbeltmedlemsskap) kr 1 614 834
Gjennomsnittsbeløp kr 47 495
Forlag kr 12 148 107
Gjennomsnittsbeløp kr 62 619
Arvinger kr 6 588 584
Gjennomsnitt kr 5 361
Totalt kr 155 931 009

 

Nøkkeltall for 2015

Omsetning: kr 588 516 050
Kostnadsprosent: 14,33 prosent
Resultat i 2015 til fordeling (utgj. hvert år ca 85 av omsetning): kr 492 717 613

TONOs fire største inntektsområder i 2015

Kringkasting: kr 180 452 330
Videresending (Norwaco): kr 112 166 358
Online: kr 101 838 943
Hotell, restaurant, butikk, transport: kr 62 654 304

Avregnet

Avregnet til rettighetshavere i 2014 (ikke medregnet kulturelle midler(stipend, etc)):
TONO-medlemmer: kr 140 104 620
Rettighetshavere i andre land: kr 185 115 609

 

Det avregnede beløpet i 2015 til norske rettighetshavere fordelt på ulike grupper


FORDELING ANDELSHAVERE OG ORDINÆRE MEDLEMMER
Andelshavere kr 91 973 399
Gjennomsnittsbeløp kr 64 407
Ordinære medlemmer kr 44 514 037
Gjennomsnittsbeløp kr 3 340
Totalt kr 140 104 620

FORDELING ANDELSHAVERE
Organiserte andelshavere kr 54 002 430
Gjennomsnittsbeløp kr 66 303
Uavhengige andelshavere kr 26 573 876
Gjennomsnittsbeløp kr 42 792
Forlag kr 10 282 037
Gjennomsnittsbeløp kr 571 224
Arvinger kr 1 115 055
Gjennomsnittsbeløp kr 74 337
Totalt kr 91 973 398

FORDELING TIL ULIKE TYPER ORDINÆRE MEDLEMMER
Organiserte kr 3 281 980
Gjennomsnittsbeløp kr 7 293
Uavhengige kr 35 780 930
Gjennomsnittsbeløp kr 2 831
Forlag kr 3 151 545
Gjennomsnittsbeløp kr 18 323
Arvinger kr 5 916 766
Gjennomsnittsbeløp kr 5 149
Totalt kr 48 131 221

FORDELING MEDLEMSGRUPPERING
Uavhengige kr 62 354 807
Gjennomsnittsbeløp kr 47 02
NKF kr 6 778 782
Gjennomsnittsbeløp kr 37 870
NOPA kr 49 877 627
Gjennomsnittsbeløp kr 48 900
NOPA/NKF (Dobbeltmedlemsskap) kr 628 000
Gjennomsnittsbeløp kr 25 120
Forlag kr 13 433 582
Gjennomsnittsbeløp kr 70 703
Arvinger kr 7 031 821
Gjennomsnitt kr 6 041
Totalt kr 140 104 620