Radio fortsatt viktigste kanal for å oppdage ny musikk

2 av 10 nordmenn oppgir at radio var mediet der de sist oppdaget ny musikk de likte – mot 3 av 10 for bare to år siden. I samme periode har Facebook, Instagram og TikTok mer enn doblet seg. I 2020 sa 6 prosent at det var på sosiale medier de oppdaget ny musikk. Nå har dette økt til 13 prosent. – Endringen i folks medievaner treffer nå musikkskaperne for fullt, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

 / 29/06/2022 /

Tallene er hentet fra undersøkelsen «Polaris Nordic Digital Music Survey», som i år er gjennomført for sjette gang på åtte år, og som måler musikkbruk og -vaner blant et representativt befolkningsutvalg i Danmark, Finland, Norge og Sverige.  Det er analyseselskapet YouGov som har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med, og på oppdrag av, det norske kollektive forvaltningsselskapet TONO og TONOs danske og finske søsterselskaper. Ett av spørsmålene selskapene har stilt nordmenn er hvor de sist oppdaget ny musikk de likte.

– Radio er fortsatt stedet der nordmenn i størst grad blir oppmerksomme på ny musikk. Mediet taper imidlertid terreng for Facebook, Instagram, TikTok og andre sosiale medier. På bare to år har andelen som oppdager ny musikk på radio falt fra 30 til 20 prosent. Det er dramatisk, særlig også om vi ser litt lengre tilbake, til undersøkelsen fra 2015 der 36 prosent sa at det var en radiokanal som gjorde dem oppmerksomme på ny musikk de likte, sier Willy Martinsen i TONO.  

(Teksten fortsetter under bildet)

TONO, danske Koda og finske Teosto har for sjette gang på 8 år målt utviklingen i den nordiske befolkningens musikkvaner. – Stadig flere oppdager ny musikk på brukergenererte sosiale medier-plattformer på bekostning av redaktørstyrte radiokanaler, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen. (Foto: Nyebilder)

Taper terreng for brukergenererte plattformer

Også YouTube, TV og anbefalinger fra venner har fått mindre betydning de siste to årene. Det betyr at det eneste området som vokser er sosiale medier som Facebook, Instagram og TikTok. Slike medieplattformer har samlet sett hatt en dobling på to år, fra 6 til 13 prosent. Fortsetter trenden også de neste to årene vil de konkurrere med radio som det viktigste stedet der nordmenn generelt blir oppmerksomme på ny musikk. Trenden følger også annen medieutvikling, og byr på muligheter og utfordringer for mange norske musikkskapere og artister.

– NRK har krav om å spille en viss andel norsk musikk, og lokalradioer løfter gjerne frem lokale, mindre artister og opphavere. I de brukergenererte, internasjonale sosiale medier-plattformene konkurrerer opphavere og artister i enda sterkere grad med utenlandsk musikk. Det kan bety at det blir vanskeligere for norsk musikk å nå ut på en bred og synlig måte til det norske musikkpublikummet. Samtidig er det også klart at for opphavere og artister som henvender seg kanskje primært til et ungt publikum så vil sosiale medier være viktige arenaer å ta i bruk, sier Martinsen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Utdrag fra side 30 i rapporten.

Radio viktigst for de over 30, sosiale medier viktigst for de unge

Radio står sterkest blant de over 30, og aller sterkest blant de mellom 50 og 65. Her oppdager 36 prosent ny musikk på radio, dernest kommer aldersgruppen 40-49 med 25 prosent. Blant de mellom 18 og 29 svarer kun 6 prosent av de sist oppdaget ny musikk på radio, mens 14 prosent i samme aldersgruppe svarer TikTok.

Hele 30 prosent av de mellom 12 og 17 sier de sist oppdaget ny musikk på TikTok. YouTube står også sterkt blant ungdommene, 15 prosent sier de sist oppdaget ny musikk der, mens 9 prosent av ungdommene sier de sist oppdaget ny musikk på radio.

Les også: «Nordmenn topper liste over betaling for musikkstrømming» (tono.no, 3. juni 2022)

Om undersøkelsen:

Polaris Digital Music Survey har vært gjennomført seks ganger: i 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 og 2022. Undersøkelsen har siden 2015 vært gjennomført av analyseinstituttet YouGov på oppdrag fra de nordiske kollektive forvaltningsselskapene TONO (Norge), Koda (Danmark) og Teosto (Finland). Totalt 1013 nordmenn i alderen 12-65 ble intervjuet ved hjelp av CAWI metodologi i perioden 10. – 20. mars 2022. Les undersøkelsen her:

https://www.tono.no/wp-content/uploads/2022/06/TONO_Digital-Music-in-the-Nordics-2022_Report.pdf

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no; Tlf. +47 909 65 254

 

(Teksten ble oppdatert med en mindre, språklig forbedring i det siste sitatet den 12. juli 2022. Ingen tall er endret fra originalpublisering)