Abid Raja
Abid Raja © Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Regjeringen gir 40 millioner kroner til TONOs og Gramos medlemmer

Regjeringen gir TONO og Gramo til sammen 40 millioner kroner for å kompensere for medlemmenes tap av vederlagsinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Regjeringen gir TONO og Gramo til sammen 40 millioner kroner for å kompensere for medlemmenes tap av vederlagsinntekter som følge av smitteverntiltakene.

Regjeringen kunngjorde i dag at 165 millioner kroner skal fordeles til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren som en del av stimulerings- og kompensasjonsordningene for første halvår 2021. Inntil 40 millioner kroner av dette skal utbetales til TONO og Gramo for å kompensere for medlemmenes tap av vederlagsinntekter.

– Vi er glade for denne nyheten, som vil ha stor betydning for TONOs medlemmer. Avlyste og utsatte konserter og turneer gjennom 2020 vil i utgangspunktet påvirke TONO-utbetalingene direkte nå i 2021. Midlene vi vil bli tilført vil legges til avregningene, og vil ha stor betydning. Vi ser frem til videre samarbeid med kulturdepartementet om dette gjennom 2021, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Les artikkel i VG der adm.direktør Cato Strøm er intervjuet om nyheten

Pengene skal avregnes

TONO har ennå ikke mottatt informasjon om når pengene vil bli overført eller nøyaktig hvor stor andel av de 40 millionene som vil bli tilført TONO.

I tiden fremover vil TONO arbeide med å ferdigstille en modell for hvordan pengene helt konkret skal avregnes. TONO vil ikke legge opp til en søknadsbasert ordning.

Adm.direktør i TONO, Cato Strøm gleder seg over dagens nyhet der regjeringen sier de setter av 40 millioner kroner til å dekke tap av vederlagsinntekter hos TONOs og Gramos medlemmer. Han berømmer Kulturministeren, kulturdepartementet og Kulturrådet for beslutningen og for rask saksbehandling. (foto: Kristian Dugstad/TONO)

God dialog med myndighetene

TONO har ved gjentatt anledninger gjennom høsten 2020 formidlet overfor både regjeringen, kulturdepartementet, Stortinget og Kulturrådet at TONO-medlemmenes opphavsrettsinntekter var utelatt fra regjeringens kompensasjons- og stimuleringsordninger.

Kulturminister Abid Raja uttalte den 20. november at TONO var hørt, og at regjeringen ville sette i gang et arbeid for å se hvordan disse tapene kunne kompenseres. TONO har siden november vært i direkte dialog med Kulturdepartementet.

Glad for at TONO har blitt hørt

TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm er glad for at TONO har blitt hørt:

– Vi har hatt tett og god dialog med Kulturdepartementet gjennom de siste månedene. Vi har presentert detaljert informasjon om våre tap, hatt jevn dialog og har drøftet hvordan dette kunne løses. Dagens nyhet er svært gledelig, og betyr at TONO-medlemmene vil få langt bedre TONO-utbetalinger i 2021 enn det vi hadde grunn til å frykte med utgangspunkt i våre tap, sier Karlstrøm.

Bevilgningen fra Kulturdepartementet får stor betydning for avregningene til TONOs medlemmer, hvor mange har lidd store tap som følge av avlyste konserter. TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm er glad for at opphaverne har blitt hørt.

Kulturminister Abid Raja understreker også at dialogen har vært god i en pressemelding fra Kulturdepartementet i dag:

– Jeg er også glad for at vi får kompensert deler av tapet rettighetshavere har hatt i 2020 som følge av bortfallet av vederlagsinntekter, og vil takke de kollektive forvaltningsorganisasjonene for god dialog, sier Raja.

Inntektstapene fortsetter

Cato Strøm håper departementet vil følge opp dagens bevilgning videre gjennom 2021.

– Det er all grunn til å forvente at 2021 blir like utfordrende som 2020. Vi forventer lite aktivitet og lave inntekter fra konserter, kino, hotell og reiseliv, serveringsbransjen med mer. Krisen er på ingen måte over, sier Strøm, som overfor VG i dag understreket at TONO er «… imponert over hurtigheten i saksbehandlingen her. Kulturministeren og Kulturrådet fortjener ros for å ha drevet frem dette».