RiksTV betaler 100 MNOK etter Høyesterettsdom

– Det har vært en komplisert og utmattende sak som startet helt tilbake i 2012 da TONO først stevnet RiksTV. Forhandlingene om erstatningsbeløpet etter seieren i Høyesterett i desember 2018 har også vært krevende. Nå er vi glade over at vi har blitt enige om et forlik i saken, og vi ser frem til et […]

 / 09/01/2020 /

– Det har vært en komplisert og utmattende sak som startet helt tilbake i 2012 da TONO først stevnet RiksTV. Forhandlingene om erstatningsbeløpet etter seieren i Høyesterett i desember 2018 har også vært krevende. Nå er vi glade over at vi har blitt enige om et forlik i saken, og vi ser frem til et godt og avklart forretningsmessig forhold til RiksTV i årene som kommer, sier adm. direktør Cato Strøm.

Selve erstatningssaken har pågått siden våren 2019, da TONO fremmet sine krav overfor RiksTV etter Høyesterettsdommen i TONOs favør i desember 2018. RiksTV aksepterte ikke TONOs erstatningskrav, og saken om erstatningsoppgjøret fortsatte derfor i Oslo tingrett. Partene har etter dette vært igjennom forliksforhandlinger som nå har endt med enighet. 

– Jeg mener at den avgjørelsen vi har fått i denne Høyesterettsdommen er like viktig som innføringen av nye bestemmelser i åndsverkloven i 2018.  De avklaringer som er gjort har stor betydning for alle typer rettighetshavere. Høyesterett har fastslått at distributører som RiksTV tilgjengeliggjør åndsverk når de tilbyr ulike TV kanaler til sine abonnenter, sier Cato Strøm.

Les dommen fra Høyesterett i desember 2018 her:

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-hoyesterett/avgjorelser/siste-avgjorelser/vern-av-opphavsrett-ved-tv-sendinger/

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer mer enn 33 000 TONO-medlemmer, samt nærmere 3 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Cato Strøm, adm. direktør i TONO, e-post: cato.strom@tono.no og mob 922 16 319
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, e-post: willy.martinsen@tono.no og mob 909 65 254