En opphavsrettslig milepæl: TONO vant mot Riks TV i Høyesterett

Et enstemmig Høyesterett har gitt TONO fullt medhold i rettsaken mot Riks TV. TONO er tilkjent saksomkostninger på til sammen 7,3 millioner kroner. – Dommen er en opphavsrettslig milepæl med stor betydning for rettighetshaverne, og ikke bare på musikkområdet, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

OPPHAVSRETT

OPPHAVSRETT

- den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven).  Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område.
snl.no/opphavsrett
tono.no/opphavsrett

AVREGNING

ØNSKER DU Å BRUKE MUSIKK I EN OFFENTLIG SAMMENHENG?

Les her hvordan du går frem.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Click here to Troubleshoot.