Emelie Hollow, TONO-medlem siden 2010 (foto: Jonathan Vivaas Kise)

TONO gir komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere en inntekt.

TONO gir bedrifter og organisasjoner enkel tilgang til et verdensrepertoar av musikk.

TONO eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.

TONOs åpenhetsrapport 2023

Følg oss i alle kanaler