Emelie Hollow, TONO-medlem siden 2010 (foto: Jonathan Vivaas Kise)

TONO gir komponister og sangtekstforfattere en inntekt.

TONO gir virksomheter enkel tilgang til et verdensrepertoar av musikk.

TONO eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.

TONOs åpenhetsrapport 2023

Følg oss i alle kanaler