Søk om reisetilskudd fra Music Norway

Skriver du musikk sammen med låtskrivere og komponister fra, og bosatt i, andre land? Trenger du å bygge et internasjonalt nettverk? Skal du spille konserter i utlandet? Svarte du ja på ett av disse spørsmålene bør du være oppmerksom på Music Norway sin reisetilskuddsordning.

OPPHAVSRETT

OPPHAVSRETT

- den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven).  Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område.
snl.no/opphavsrett

AVREGNING

ØNSKER DU Å BRUKE MUSIKK I EN OFFENTLIG SAMMENHENG?

Les her hvordan du går frem.