Åpent by:Larm-seminar: Nye muligheter for din musikk

TONO og foreningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne arrangerer et heldagsseminar dagen før by:Larm som er gratis og åpent for alle. Her byr vi på et bredt program vi håper vil begeistre og inspirere deg som lager musikk – og ikke minst: At du skal lære noe du ikke visste fra før.

OPPHAVSRETT

OPPHAVSRETT

- den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 15. juni 2018 (åndsverkloven). Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område.
snl.no/opphavsrett
tono.no/opphavsrett

AVREGNING

ØNSKER DU Å BRUKE MUSIKK I EN OFFENTLIG SAMMENHENG?

Les her hvordan du går frem.