Skuffende resultat i EU-parlamentet

EU-parlamentet stemte i dag mot et komiteforslag til nytt opphavsrettsdirektiv. Dermed går det mot ny avstemning i parlamentet i september. – Vi er skuffet over dagens resultat, men slaget er langt ifra tapt, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

OPPHAVSRETT

OPPHAVSRETT

- den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 (åndsverkloven).  Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område.
snl.no/opphavsrett

AVREGNING

ØNSKER DU Å BRUKE MUSIKK I EN OFFENTLIG SAMMENHENG?

Les her hvordan du går frem.