Kaizers Orchestra. Foto: Arne Bru Haug

TONO gir komponister og sangtekstforfattere en inntekt

TONO eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag

TONO-lisensen gir virksomheter tilgang til et verdensrepertoar av musikk

TONOs åpenhetsrapport 2022

Følg oss i alle kanaler