TONOs årsmøte: Vedtektsendringer og nye styremedlemmer

TONOs årsmøte vedtok i går endringer i vedtektene. Det ble også valgt inn nye medlemmer i TONOs styre og øvrige styrende organer. Ingrid Kindem og Jørgen Karlstrøm ble gjenvalgt som styreleder og nestleder.

OPPHAVSRETT

OPPHAVSRETT

- den rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. I Norge reguleres opphavsretten først og fremst av lov om opphavsrett til åndsverk av 15. juni 2018 (åndsverkloven). Som åndsverk ansees frembringelser på det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske område.
snl.no/opphavsrett
tono.no/opphavsrett

AVREGNING

ØNSKER DU Å BRUKE MUSIKK I EN OFFENTLIG SAMMENHENG?

Les her hvordan du går frem.

5 dager siden

TONO

Kassetten er tilbake. Salget skyter i været i både USA og Storbritannia. Har du noen gamle kassett-skatter liggende? Vis oss et bilde i kommentarfeltet!

Lese mer om den moderne kassettkulturen: www.tono.no/kassetten-er-et-fyrtarn/

I dette bildet ser du albumet Mett 2 av Mett, på Kjetil D. Brandsdals etikett Drid Machine.
... Se merSe mindre

Kassetten er tilbake. Salget skyter i været i både USA og Storbritannia. Har du noen gamle kassett-skatter liggende? Vis oss et bilde i kommentarfeltet!

Lese mer om den moderne kassettkulturen: https://www.tono.no/kassetten-er-et-fyrtarn/

I dette bildet ser du albumet Mett 2 av Mett, på Kjetil D. Brandsdals etikett Drid Machine.