Foto: Stig Jarnes/Say Cheeze

Slik finansierer TONO kjøpet av Kongens gate 12

I november 2023 kjøpte TONO bygården Kongens gate for 242,5 millioner kroner. Kjøpet er i tråd med TONOs investeringsstrategi som ble vedtatt på TONOs årsmøte i 2023.

 / 06/06/2024 / Willy Martinsen

Saken er hentet fra TONOs åpenhetsrapport, les hele rapporten her

TONO og andre organisasjoner som oss har – og må ha – penger «på bok». Det er for det første umulig å unngå i en virksomhet og bransje som vår – og for det andre er det nødvendig å ha en robust pengebeholdning slik at vi er sikre på at vi har penger å avregne til medlemmene. Også i tilfeller hvor kunder av oss eventuelt ikke betaler TONO-regningen sin.

TONOs har flere titusenvis av kunder fra kringkastere, til film- og musikkstrømmetjenester, konsertarrangører, frisører, hotellkjeder og så videre. Pengene kommer inn i TONO på ulike måter, til ulike tider. Noen ganger får vi større etterbetalinger og oppgjør etter at uavklarte saker er blitt behandlet i rettsapparatet.

Parallelt jobber vi med å få inn enorme mengder informasjon fra brukere over hva slags musikkverk som er blitt fremført og avspilt. Rapportene kommer også inn til ulike tider. Noe fortløpende, noe i puljer, noen rapporter kommer sent, kanskje først ett eller to år etter fremføringer.

Alt skal behandles og kvalitetssjekkes, før vi kan utbetale penger til rettighetshavere i inn- og utland.

Pengene må forvaltes på best mulig måte

Pengene vi må ta vare på i denne prosessen må vi forvalte på best mulig måte. Vi kan ha alt stående på konto, der bankgebyrer spiser av pengene, og kanskje overgår rentene. Vi kan plassere dem i fond eller obligasjoner – eller vi kan gjøre det som fremstår som en mer fornuftig strategi: Å investere en del av midlene i eiendom. Det er også i tråd med TONOs investeringspolicy, som ble vedtatt av TONOs medlemmer på årsmøtet i 2023.

TONO har gode erfaringer med å investere i eiendom. TONOs gamle lokaler i Tøyenbekken, som vi eide fra 1989 til 2021, solgte vi for 81,4 millioner kroner. En betydelig gevinst, og disse midlene kommer nå TONOs medlemmer til gode blant annet med byggingen av studioer og møteplasser i Kongens gate.

Finansinntekter brukes til avregninger

Det er også verdt å merke seg at uansett om vi investerer i fond, obligasjoner eller eiendom, så gir dette avkastning i form av finansinntekter, og det er også midler som brukes til avregninger til rettighetshaverne. I praksis har vi nå, med utgangspunkt i årsmøtevedtaket i 2023, flyttet noe av TONOs beholdning fra bankinnskudd og pengemarkedsfond til en plassering i eiendomsmarkedet.

Dette gir oss flere fordeler. En mer variert sammensetning av investeringer reduserer typisk risikoen. Kongens gate ligger i et sentralt og attraktivt område, og eiendom regnes for å være en trygg måte å investere midler på. Ved å leie ut lokaler til andre organisasjoner får vi en stabil og god avkastning, samtidig som verdien av bygget vil øke inn i fremtiden. Når vi eier lokalene selv, slipper vi dessuten å betale leie til andre, slik vi i dag gjør i Møllergata 4.

TONO omsatte for 997,9 millioner kroner i 2023, se pressemeldingen om resultatene her

Ikke uvanlig

Kjøpet av Kongens gate en trygg og veloverveid bedriftsøkonomisk beslutning. Det er i tråd med TONOs årsmøtevedtatte investeringsstrategi og loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett, som krever at kollektive forvaltningsorganisasjoner som TONO, Gramo, BONO, Norwaco og Kopinor plasserer midlene på en måte som ivaretar rettighetshavernes interesser.

Det er ikke helt uvanlig at organisasjoner investerer midler i bygg. Et annet medlemseid samvirke – TINE – har en stor eiendomsportefølje. Det har også Oslo Røde Kors, Blåkors og mange andre organisasjoner. Organisasjoner som investerer i eiendom skaper på denne måten en trygghet for at vil ha økonomiske muskler også i fremtiden.