Sommerhilsen fra TONO

TONOs administrerende direktør Cato Strøm oppsummerer første halvår 2018 – og ønsker TONOs medlemmer en riktig god sommer.

 / 29/06/2018 /
TONOs administrerende direktør Cato Strøm oppsummerer første halvår 2018 – og ønsker TONOs medlemmer en riktig god sommer.

Når «hele Norge» står på terskelen til fellesferie, vet vi i TONO at mange av våre medlemmer vil tilbringe juli måned med å skape ny musikk, og for mange betyr ordet «festivalsommer» noe helt annet enn for det norske konsertpublikummet. TONOs medlemsservice vil naturligvis være bemannet gjennom hele sommeren, så om du trenger å komme i kontakt med oss så er det folk her til å hjelpe dere.

EUs arbeid med nytt opphavsrettsdirektiv i kritisk fase

Vi står midt oppe i en av de viktigste opphavsrettslige kampene i Europa på mange tiår. Den 20. juni stemte en klar majoritet av medlemmene i EU-parlamentets juridiske komité «JURI» ja til den foreslåtte ordlyden i artikkel 13 i det nye opphavsrettsdirektivet som EU arbeider med.

Artikkel 13 slår fast at brukergenererte plattformer som Facebook og YouTube skal holdes ansvarlig for det kunstneriske og kreative innholdet som lastes opp, deles og konsumeres på tjenestene. Når vi vet at 52 prosent av Facebooks inntekter kommer fra kunstnerisk og kreativt innhold (Roland Berger-rapporten 2015) uten at inntektene deles med dem som har skapt det vil de beslutninger som nå tas i EU kunne ha stor betydning for TONOs medlemmer og deres kolleger i verden for øvrig i den digitale økonomien i årene fremover.

Tross positivt resultat i JURI-komiteen er det fortsatt en lang vei å gå før jubelen forhåpentligvis kan slippes løs. Motstanden fra tech-industrien er kraftfull etter avstemmingen i forrige uke. De har mobilisert med massiv kraft overfor EU-parlamentets medlemmer frem mot neste avstemming. Denne finner sted i EU-parlamentet i begynnelsen av juli, før arbeidet med direktivet fortsetter utover høsten. Gjennom Gesac, de europeiske forvaltningsselskapenes lobbyorganisasjon i Brüssel, har vi gjort, og gjør fortsatt mye, for at EU-parlamentets politikere skal forstå at artikkel 13 dreier seg om rettferdighet for musikkskaperne og andre rettighetshavergrupperinger i den digitale økonomien.

Cato Strøm (foto: Caroline Roka)

Ny norsk åndsverklov

Første halvår 2018 har også vært preget av en viktig kamp på opphavsrettens område i Norge. I mai vedtok Stortinget en ny åndsverklov. TONO er jevnt over godt fornøyde med resultatet. Vi håper og tror den nye åndsverkloven vil bidra til å styrke rettighetshavernes stilling. Mer om dette her: https://www.tono.no/andsverklov-vedtatt-stortinget/

Viktig sak i Høyesterett denne høsten

Det blir flere kamper også til høsten. I oktober skal Høyesterett avgjøre hvorvidt RiksTV skal ha et selvstendig ansvar for tilgjengeliggjøring av musikkverk. TONO har vunnet saken i både Tingretten og Lagmannsretten og vi ser frem til å få en endelig avklaring på spørsmålet som har versert mange år i rettssystemet.

Stipender

Men om kampene er mange og harde, så er det også mye å glede seg over. TONO har våren 2017 delt ut totalt 12 millioner kroner i stipender, fordelt på ca 10,8 millioner kroner under det ordinære TONO-stipendet og ca 1,2 millioner kroner til Unge Talenter. Fra de mange tilbakemeldingene vi får vet vi at stipendordningene settes stor pris på, og vi gleder oss over de prosjekter som oppstår som følge av stipendene.

Gode 2017-resultater

Vi gleder oss også over at vi i mai kunne offentliggjøre et godt resultat for 2017. Resultat til fordeling til rettighetshavere var på hele 568 millioner kroner, en økning på 27 prosent fra 2016. Særlig gledelig er det å se at utenlandsinntektene øker kraftig, og at tendensen ser ut til å fortsette for 2018. I løpet av de siste tre årene er utenlandsinntektene fordoblet, samtidig som antallet TONO-medlemmer som får utenlandsavregning har hatt en økning på 65 prosent. Besøk denne siden for en grafisk oppsummering: https://www.tono.no/kort-og-godt-om-tono-2017/

TONO er 90 år

Avslutningsvis har jeg lyst til nevne at det 27. november år har gått 90 år siden TONO ble etablert i 1928. Vi har i denne sammenhengen laget et jubileumsmagasin som du kan lese på tono.no. Jeg tør driste meg til å foreslå at dette magasinet kan være god sommerlektyre. Du finner det ved å klikke på dette bildet:

TONO ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

 

Cato Strøm
Adm.dir
TONO

 

Foto øverst: istock.com/domoyega