youtube

Ny fellesnordisk avtale med YouTube

01/10/2020

TONO og søsterselskapene Teosto (Finland), Koda (Danmark) og Stef (Island) har inngått en ny, felles avtale med YouTube gjennom selskapet Polaris Hub AB som eies av Koda, Teosto og TONO. Avtalen trer i kraft fra 1. oktober 2020.

Norsk musikk berørt av dansk YouTube-uenighet

05/08/2020

TONO og søsterselskapene Teosto (Finland) og KODA (Danmark) er i forhandlinger med Google om en ny, felles nordisk avtale for YouTube. KODAs avtale er utløpt, og Koda og Google er uenige om hvilke vilkår som i mellomtiden skal gjelde for det danske territoriet frem til ny avtale foreligger. Uenigheten mellom YouTube og Koda har ledet til at Google har tatt ned det repertoaret som KODA representerer i Danmark.

TONO-guiden for direktesending av musikk på nett

30/03/2020

Direktesendte konserter, gudstjenester og treningstimer på nett. Her kan du se hvordan du gjør det riktig, og samtidig bidrar til at de som har skrevet musikken får rettmessig betalt.