Største desemberavregning noensinne

Kollektiv forvaltning av opphavsrettigheter skaper verdier for komponister, sangtekstforfattere, låtskrivere og musikkforlag. I dag avregner TONO 143,1 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland, hvorav 77,5 millioner kroner til TONOs medlemmer. Avregningen er hele 2,5 ganger større enn for bare fem år siden – og er den største desemberavregningen fra TONO noensinne.

 / 08/12/2022 /

TONOs mer enn 60 ansatte arbeider gjennom hele året med å gi tillatelse til bruken av musikken vi forvalter på vegne av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag fra Norge og resten av verden. Vi forhandler, selger, lisensierer og fakturerer radio- og TV-stasjoner, musikk- og filmstrømmetjenester, konsertarrangører, kinoer, hoteller, restauranter, treningssentre og all annen offentlig bruk av musikken til våre medlemmer.

Pengene vi får samlet inn, kombinert med innhenting og behandling av enorme mengder data og musikkrapporter, ligger til grunn for at vi kan avregne penger for bruk av musikken til de som skaper og eier den fire ganger i året: I mars, juni, september og desember.

77,5 millioner kroner til TONOs medlemmer

I desemberavregningen 2022, som utbetales 8. desember, kan vi samlet sett avregne mer penger til TONOs medlemmer enn vi noen gang har gjort før i en desemberavregning.

– Vi avregner nå i desember totalt 143,1 millioner kroner til musikkskapere og musikkforlag i inn- og utland i det som er årets fjerde hovedavregning. Det er 26,8 millioner kroner mer enn i desember for ett år siden, og 84,4 millioner kroner mer enn for fem år siden, i 2017, da vi avregnet 58,7 millioner kroner, sier Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO.

– Ser vi kun på beløpene som går til TONOs medlemmer for bruk av deres musikk, avregner vi i dag 77,5 millioner kroner. Det er 22,8 millioner kroner mer enn i desember for ett år siden, og 47,9 millioner kroner mer enn i desember 2017.

Nesten 10 000 flere TONO-medlemmer får avregning enn for fem år siden

Det er ikke bare totalbeløpene som har økt i desemberavregningene de siste fem årene. Det har også antallet TONO-medlemmer som får avregning. I 2017 fikk 17 912 TONO-medlemmer desemberavregning. I dagens desemberavregning har antallet medlemmer som får avregning økt med 9 279 til hele 27 191.

Avregningene til disse gjenspeiler hvor mye musikken er brukt. Området hvor det er flest TONO-medlemmer som får avregning er online, det vil si særlig musikkstrømmetjenester.

– Det er i dag enkelt å utgi musikk digitalt, og mange gjør det. Dessverre er det vanskelig å nå gjennom i mengden av musikk som utgis. Dermed får bare et mindretall store avregninger fra dette området. TONO mener at musikk er for billig i strømmetjenestene, og tjenestene bør øke abonnementsprisene ut mot brukerne, sier Martinsen.  

Les gjerne denne saken «Ny undersøkelse viser skjevheter i musikkstrømmeøkonomien» (https://www.tono.no/ny-undersokelse-viser-skjevheter-i-musikkstrommeokonomien/)

64,9 millioner kroner til utlandet

TONO representerer også utenlandske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i Norge. I årets desemberavregning avregner vi 64,9 millioner kroner til disse.

Som vanlig setter TONO også av et mindre beløp til uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte verk og omtvistede rettigheter. Denne gangen dreier dette beløpet seg om 0,7 millioner kroner.

Avregningen fordelt på områder

Under er en oversikt over avregningen fordelt på områder til henholdsvis TONO-medlemmer, søsterselskaper i utlandet, samt de midlene vi må sette på vent til uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte verk og omtvistede rettigheter.

Med unntak for totaltallene i nederste rad er tallene i tabellen avrundet.

Her er områdene TONO avregner for i årets desemberavregning

Radio

NRK (15 kanaler), Bauer Media (11 kanaler), P4-gruppen (8 kanaler). Det avregnes for bruk av musikk i 2. kvartal 2022.

TV-kringkasting

Konserter / «Live events»

Megakonserter, teater, revy og utstilling (avregnes fortløpende)

Musikkstrømming

Video on-demand

Andre områder

Medlemmer av TONO som har fått avregning har i dag mottatt et avregningsbrev på e-post. Medlemmer kan logge inn inn på medlemsportalen Mitt TONO for å finne mer informasjon om sin avregning. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 1. februar 2023.

For spørsmål:
Medlemmer kan kontakte Medlemsservice på 22 05 72 80 eller medlem@tono.no.

Mediehenvendelser bes rettet til kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no.