TONO avregner 116,3 millioner kroner

25 716 TONO-medlemmer får TONO-avregning i årets siste kvartalsavregning. Samtidig utbetales siste rest av covid-19-kompensasjonen fra Kulturdepartementet.

 / 08/12/2021 /

TONO avregner denne uken totalt 116,3 millioner kroner.

– Alle pengene kommer fra radio- og TV-kanaler, musikk- og videostrømmetjenester, konsertarrangører, frisører, cafeer og så videre som har betalt TONO for tillatelse til å bruke TONOs repertoar. Vi avregner som alltid pengene til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i Norge og utlandet på bakgrunn av musikkrapporter vi mottar fra musikkbrukere, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Til medlemmer, til utlandet – mens noe er satt «på vent»

Av de 116,3 millioner kronene som totalt fordeles går 54,7 millioner kroner til de nevnte 25 716 TONO-medlemmene som har fått sin musikk fremført offentlig.

59,4 millioner kroner sendes til komponister og sangtekstforfattere fra andre land.

Som alltid holder også TONO av penger til foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og – musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt penger som settes av i påvente av løsninger på omtvistede rettigheter. Denne gangen dreier dette seg om ca 2,2 millioner kroner.

Avregningsbeløp på områder

Her kan du se hvordan avregningen fordeler seg på de største fremføringsområdene. Oversikten viser også hvor mye som går til medlemmer av TONO og medlemmer av TONOs søsterselskaper i andre land. Tallene er avrundet, og inkluderer ikke de 2,2 millioner kronene som er nevnt i avsnittet over.

Områder TotaltMedlemmerSøsterselskap
Online Norge38,1 mill10,5 mill26,8 mill
TV 25,5 mill2,2 mill22,5 mill
Utland 19,6 mill19,2 mill307 917
Radio15,1 mill5,6 mill8,8 mill
NCB 9,6 mill9,6 mill
Urfremføring5,4 mill5,2 mill163 637
Konsert2,9 mill2,3 mill678 921
Alle områder totalt116,3 mill54, 7 mill59,4 mill

Siste rest av kompensasjon fra Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ga TONO tidligere i år 30,5 millioner kroner som kompensasjon for covid-19-relaterte tap av inntekter. TONO utbetalte det meste av dette i september, og nå går resten ut. Det dreier seg om totalt kr 1,6 millioner kroner, som kompensasjon for tap av inntekter fra kinofilmer, revyer og diverse programløse fremføringsområder for 2020 som følge av COVID-19. Les mer om denne utbetalingen her: https://www.tono.no/slik-fordeler-tono-kud-kompensasjonen-i-desember/

Fakta om desemberavregningen:


Antall TONO-medlemmer som får avregning

Kanaler og tjenester TONO avregner fra i desember 2021:

Kontakt:

For mediehenvendelser:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen (a)tono.no

For spørsmål om avregningen:
TONOs medlemsservice på medlem(a)tono.no eller 22 05 72 00.