Slik fordeler TONO KUD-kompensasjonen i desember

TONO utbetaler 1,6 millioner kroner som siste rest av kompensasjonen på 30,5 millioner kroner som TONO mottok fra Kulturdepartementet for covid-19-relaterte tap av inntekter. Her kan du lese hvordan TONO har fordelt pengene.

 / 08/12/2021 /

Les også informasjon om TONOs ordinære desemberavregning: «TONO avregner 116,3 millioner kroner»

Det meste av kompensasjonsmidlene ble utbetalt med TONOs avregning i september. De resterende 1,6 millioner som utbetales nå i desember dreier seg om kompensasjon for covid-19-relaterte tap av inntekter fra kinofilmer, revyer og diverse programløse fremføringsområder i 2020.

Kino
Her har TONO lagt kompensasjonsmidler på toppen av ordinær kinoavregning for 2020, men medlemmer må ha hatt minst kr 250 i ordinær kinoavregning. Det er lagt på en reduksjonsfaktor for kinofilmer som hadde premiere før 12. mars 2020.  Bakgrunnen er at man antar at slike filmer har fått en viss omsetning før korona slo til.

Revy
Utregningen for dette området er gjort med utgangspunkt i det enkelte medlem (som har fremføringer på revyer) sitt snitt av revyinntektene for årene 2017-2020. Må ha hatt minst kr 5000 i snitt for 2017-2019 eller 2017-2020.


Programløse
Dette er midler som normalt ville blitt lagt inn i NRK-avregningen, og dette er nå lagt oppå NRK-avregningen for 2020. Medlemmet må ha hatt minst kr 5000 i ordinær NRK-avregning.

Les også:
Slik fordeler TONO Kulturdepartementets covid-19-kompensasjon (28.september 2021)

Foto: Istock