TONO avregner 252,1 millioner kroner

TONO avregner nå totalt 252,1 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland, hvorav 118,6 millioner kroner til TONOs medlemmer. Det utbetales i tillegg covid-19-kompensasjon fra Kulturdepartementet for 2021.

 / 28/09/2022 /

Årets septemberavregning er den største kvartalsavregningen fra TONO noensinne. Av de 252,1 millioner kroner TONO nå avregner går 118,6 millioner kroner til TONOs medlemmer, 129 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet, mens 4,5 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, foreløpig uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer og  omtvistede rettigheter.

Covid-19-kompensasjon fra Kulturdepartementet

TONO utbetaler også kompensasjon for covid-19-relaterte tap av inntekter for 2021. Dette er midler Kulturdepartementet har tildelt TONO, og som kommer i tillegg til avregningsbeløpet på 252,1 millioner kroner. Les mer om hvordan kompensasjonsmidlene er fordelt her.

Her er områdene TONO avregner i september

Under kan du se en oversikt over hvilke kanaler og tjenester TONO avregner på de ulike fremføringsområdene i september.

Radio

TV-kringkasting

Konserter og «Live events»

Musikkstrømming

Video on-demand

Andre områder

Avregningsbeløpet fordelt på områder

I tabellen under kan du se det totale avregningsbeløpet fordelt på områder, og hvor mye som avregnes til TONO-medlemmer og søsterselskaper i andre land samt hvor mye midler på ulike områder som foreløpig er ufordelbare. Tabellen inneholder ikke kompensasjonen fra Kulturdepartementet ettersom dette ikke er en del av avregningsbeløpet. 

Se informasjon om din avregning på Mitt TONO

På medlemsportalen Mitt TONO kan medlemmer av TONO til enhver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto. Her kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. Avregningsbilag som viser antall fremføringer per kanal/område for de enkelte avregningskjøringene er tilgjengelig for nedlasting.

TONO tar forbehold om eventuelle feil ved avregningen som skyldes forhold som ligger utenfor vår kontroll. Medfører en slik feil at en rettighetshaver har mottatt for mye eller for lite i avregning, vil feilen bli korrigert ved etterbetaling eller motregning i neste utbetaling.

Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 15. november 2022.

For spørsmål:

Medlemmer som har spørsmål om avregningen kan kontakte medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Henvendelser fra media bes rettet til kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen på willy.martinsen (a) tono.no eller på telefon 909 65 254.