TONOs skilt på utsiden av kontorene.

TONO avregner covid-19-midler i september

TONO har søkt Kulturdepartementet om statsstøtte til dekning av våre medlemmers tap som følge av myndighetenes smittevern tiltak. Det endte med at KUD bevilget kr 30,5 millioner. Statsstøtten gis på særlige vilkår som TONO må oppfylle før pengene kan utbetales medlemmene.

En lang prosess med dokumentasjon, formell søknad om statsstøtte og et eget arbeid i TONO for å utarbeide en avregningsmodell for utbetaling av pengene går nå over i en sluttfase. TONO arbeider nå mot utbetaling av midlene i september.

Covid-19 satte en dramatisk stopper for konsertvirksomheten i Norge fra mars i fjor. Konsekvensene for musikklivet var dramatiske, men hverken regjeringens kompensasjonsordninger eller stimuleringsordningen dekket tap av vederlagsinntekter. I november uttalte kulturminister Abid Q. Raja at regjeringen hadde hørt blant andre TONO, og i februar kunngjorde Raja at TONO og Gramo ville få inntil 40 millioner kroner til delvis å dekke medlemmenes tap av covid-19-påførte tap av vederlagsinntekter.

Kulturdepartementet ba TONO utarbeide grundig dokumentasjon over omfanget av tapene, og å søke om statsstøtte for de faktiske tapene. TONO ble deretter innvilget 30,5 millioner kroner i kompensasjon med en føring om blant annet å avregne midlene etter etablerte prinsipper til norske TONO-medlemmer.

– TONO har ikke modeller for å avregne musikk som ikke har vært fremført, vi har snarere modeller for det motsatte. Det er en stor oppgave med en betydelig grad av kompleksitet å avgjøre hvordan pengene skal avregnes, og en egen arbeidsgruppe i TONO har arbeidet med dette over flere måneder. Ulike modeller har vært utviklet og vurdert, men vi er nå så å si klare med en modell som vil medføre at vi kan klare å avregne pengene på en måte vi mener vil være god. Vi arbeider mot at dette vil bli gjort i september, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

TONOs administrasjon og styre vil ferdigstille arbeidet med modellen i tiden fremover, og gjøre et endelig formelt vedtak i løpet av august. Dermed vil avregningen kunne kjøres i september, senest oktober. TONO vil forklare hva slags parametere som er lagt til grunn for avregningen samtidig med avregningen.