TONO deler ut 14 millioner kroner i stipender

TONO deler nå ut 14 060 000 kroner i stipender fordelt på 820 søknader, hvorav 430 under TONO-stipendet og 390 på Unge Talenter-stipendet.

 / 23/05/2023 /

I dag har alle søkerne til TONO-stipendet og Unge Talenter mottatt en e-post med informasjon om utfallet av stipendvurderingen. De som er innvilget stipend vil få utbetalt sine stipender den 24. mai til kontonumrene de oppga i sine søknader.

Stipendkomiteen har i sine vurderinger tatt utgangspunkt i kriteriene som er beskrevet på TONO.no, og som ble informert om ved utlysningen av stipendene den 8. mars 2023.

TONO-stipendet

Som de siste tre årene valgte stipendkomiteen også i år å legge vekt på en visst «solidaritetsprofil» ved ikke å tildele stipend på det høyeste nivået. Det deles derfor i 2023 ut TONO-stipender på nivåene 50 000 kroner og 25 000 kroner. Det er også tildelt enkelte stipender på 12 500 kroner til søkere som har søkt stipend til prosjekter som helt eller delvis er de samme.

Det er blitt tildelt 54 stipender på 50 000 kroner, 372 stipender på 25 000 kroner og 4 stipender på 12 500 kroner. 20 av søknadene ble levert på vegne av flere, totalt var det 30 medsøkere.
Det er dermed tildelt 430 TONO-stipender til i alt 460 TONO-medlemmer, til en samlet sum på 12 050 000 kroner.

Unge talenter

Unge Talenter-stipendet tildeles søkere i aldersgruppen 17-23 år uten hensyn til minimumsinntekt eller medlemstid i TONO. I år tildeles det her 12 stipender på 10 000 kroner og 378 stipender på 5 000 kroner. Totalt blir det dermed tildelt 390 stipender, av et samlet stipendbeløp på  2 010 000 kroner.

Her kan du finne en liste over mottakerne av TONO-stipend i 2023 (pdf, åpner i eget vindu).
Her kan du finne en liste over mottakerne av Unge Talenter-stipend i 2023 (pdf, åpner i eget vindu)

TONO mottok i år totalt 1575 søknader til TONO-stipendet og Unge Talenter-stipendet.

Klagefrist på tre uker

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker etter at søkeren har mottatt melding om avgjørelsen. Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.

Kulturelle midler

Finansieringen av TONO-stipendet skjer gjennom de kulturelle midlene i tråd med §58 i TONOs vedtekter. I tråd med vedtektene gjøres et fradrag på inntil 1/10 av avregningene for hver rettighetshaver i TONO før fordelingen av det totale nettobeløpet. I 2022 utgjorde dette fradraget 7,08 % av TONOs fordelingssum.

De kulturelle midlene fordeles slik at 2/3 går til nasjonale musikkulturelle formål gjennom NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, og de resterende 1/3 går til stipender. Stipendandelen fordeles videre, der 1/8 går til Musikkforleggernes stipender og 7/8 går til TONO-stipendet. Du kan lese mer om de kulturelle midlene her: https://www.tono.no/om-tono/kulturelle-midler/

Årets stipendkomite

Stipendkomiteen for TONO besto i år av følgende medlemmer: Julian Skar (NKF), Hilde Marie Holsen (NKF), Tore Thomassen (NOPA), Tove Kragset (NOPA), Kaja Gunnufsen (uavhengig), Ole Børud (uavhengig) og Anthony W. Smith (MF).