TONO deler ut 15,5 millioner i stipender 

TONO deler nå ut 15 502 000 kroner til totalt 653 stipender, fordelt på henholdsvis 386 TONO-stipender og 267 Unge Talenter-stipender. 

 / 16/05/2024 /

Alle som søkte på TONO-stipend eller Unge Talenter-stipend i år har i dag mottatt en e-post fra TONO hvor de blir informert om hvorvidt de er tildelt stipend i år eller ikke.  Stipendkomiteen har i sitt arbeid lagt til grunn de kriteriene som er beskrevet på tono.no, og som ble kunngjort ved utlysningen av stipendene 6. mars 2023.

Stipendmottakerne vil få utbetalt pengene i uke 21. 

Se oversikt

Det deles i år ut i alt 13 740 000 kroner i TONO-stipender, på tre hovednivåer. Det er tildelt 11 stipender på 120 000 kroner, 43 på 60000 kroner og 324 på 30000 kroner. Det ble dessuten i fire tilfeller fordelt stipendsummer på 30 000 til to personer, slik at hver ble tildelt 15 000 kroner. Dette var tilfeller der to søkere hadde søkt stipend til samme prosjekt.   TONO deler i år ut i alt 1 762  000 kroner i Unge Talenter-stipend – på 267 stipender, på tre nivåer. Det deles ut 13 stipender på 10 000 kroner, 54 på 8 000 kroner og 200 på 6 000 kroner. 

Her kan du se oversikt over årets stipendmottakere:
Mottakere av TONO-stipend 2024
Mottakere av Unge Talenter-stipend 2024

 

Klagefrist på tre uker

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker etter at søkeren har mottatt melding om avgjørelsen. Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn. 

Kulturelle midler

Finansieringen av TONO-stipendet skjer gjennom de kulturelle midlene i tråd med §58 i TONOs vedtekter. I tråd med vedtektene gjøres et fradrag på inntil 1/10 av avregningene for hver rettighetshaver i TONO før fordelingen av det totale nettobeløpet. I 2023 utgjorde dette fradraget 7 prosent av TONOs fordelingssum. 

De kulturelle midlene fordeles slik at 2/3 går til nasjonale musikkulturelle formål gjennom NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, og de resterende 1/3 går til stipender. Stipendandelen fordeles videre, der 1/8 går til Musikkforleggernes stipender og 7/8 går til TONO-stipendet. Du kan lese mer om de kulturelle midlene her: https://www.tono.no/om-tono/kulturelle-midler/ 

Stipendkomiteen 

Stipendkomiteen har i år bestått av Hilde Marie Holsen (NKF), Julian Skar (NKF), Tore Thomassen (NOPA), Tove Kragset (NOPA), Helga Myhr (uavhengig), Ole Børud (uavhengig, leder) og Anthony W. Smith (MF).