Grønland kirke kveld
 © Kristian Dugstad / TONO

TONO forlenger Covid-19-fritak for nettgudstjenester

TONO forlenger covid-19-fritaket for digitale gudstjenester frem til 1. juli. Frem til da kan dermed menigheter fortsette å direktesende gudstjenester på nett uten å betale TONO-vederlag til komponistene og sangtekstforfatterne.

10. JUNI 2021 ANNONSERTE TONO AT FRITAKET FORLENGES UT JULI. LES MER HER.

TONO ga tidligere i år fritak for ordinær TONO-lisensiering for digitale nettgudstjenester for perioden 1. januar til 1. juni. Denne perioden nærmer seg slutten, men samfunnet er fortsatt like preget av smittebegrensende tiltak som tidligere i år. Fysiske gudstjenester er ennå ikke tillatt.

TONO viderefører derfor fritaket frem til 1. juli. Dermed kan menighetene i noen uker til sende sine gudstjenester på nett uten å inngå ordinær TONO-avtale for fremføring av musikk på nett. Dette skyldes at nettgudstjenestene utelukkende anses som å være direkte erstatninger for fysiske gudstjenester. Etter 1. juli vil TONO gjøre fortløpende vurderinger basert på smittesituasjon.

TONO behandler derfor disse fremføringene som om de var fysiske, med de regler som gjelder området med bakgrunn i Åndsverkloven §40 om fri bruk ved religiøse seremonier eller andre seremonier basert på ikke-religiøse livssyn. Tilsvarende vil også de fremførte opphaverne få utbetalt TONO-vederlag med bakgrunn i den årlige kompensasjonen TONO mottar fra Kulturdepartementet til avregning for fremføringer på dette området.

Som ved ordinære gudstjenester vil menighetenes eneste plikt i denne perioden være å rapportere til TONO hva som fremføres i gudstjenestene.

OBS! Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved strømming av gudstjenester på nett, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet.