TONO i Vice News

TONOs anmeldelse av Tidal ligger fortsatt til vurdering hos Økokrim. I mellomtiden har Vice News intervjuet TONOs adm.dir Cato Strøm om saken. Se innslaget her.

 / 27/08/2018 /
TONOs anmeldelse av Tidal ligger fortsatt til vurdering hos Økokrim. I mellomtiden har Vice News intervjuet TONOs adm.dir Cato Strøm om saken. Se innslaget her.

Etter Dagens Næringslivs artikkelserie våren 2018, hvor det fremlagt påstander om juks med streamingtall, gikk TONO til det skritt å anmelde Tidal til Økokrim. Saken har vakt oppsikt internasjonalt med medieomtale i en lang rekke land. I juni besøkte Vice News TONOs kontorer og gjorde et intervju med TONOs adm.dir Cato Strøm. Intervjuet er del av et større nyhetsinnslag, som du nå kan se ved å klikke på YouTube-lenken nedenfor. Saken ligger fortsatt til vurdering hos Økokrim.

Les TONOs redegjørelse for hvorfor vi anmeldte saken her:
https://www.tono.no/tono-anmelder-tidal-okokrim/

Se innslaget fra Vice News her: