TONO minner om musikkens kraft i ny kampanje

Undersøkelser viser at nordmenn synes bakgrunnsmusikk bidrar positivt til et besøk på cafe, restaurant og liknende, og at riktig bruk av musikk i butikker kan øke inntektene. Nå lanserer TONO en reklamefilm og en informasjonsside som skal minne norske bedrifter på at musikk er viktig for å skape gode kundeopplevelser.

 / 28/12/2022 /

Kampanjen, som lanseres den 28. desember, består av en reklamefilm som blir promotert og vist på YouTube, LinkedIn, økonominettmedier m.m., samt en infoside om fordelene bedrifter kan oppnå ved å bruke musikk.

– Det finnes undersøkelser som viser at riktig musikkbruk kan øke bedrifters inntekter. Bedrifter bør derfor bruke musikk, men også være bevisste på at musikken bør være en forlengelse av merkevaren, og treffe målgruppen i hjertet. For TONO, som eies av musikkskaperne, er det også viktig å minne om at med en TONO-avtale kan bedrifter spille både kjent og ukjent musikk fra hele verden med den nødvendige tillatelsen fra komponistene og sangtekstforfatterne, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

Mottakerne skal lage sin egen tolkning

Med reklamefilmen som er laget inviterer TONO mottakeren til å lage sin egen tolkning. I den korte filmen vises den samme situasjonen to ganger med to forskjellige lydbilder som gir en helt forskjellige opplevelse av det man ser. Musikken er komponert av TONO-medlem Jonathan Sigsworth, basert på hans opplevelse av filmen.

– Dette har vært et utrolig spennende og utfordrende prosjekt å være del av. For meg har musikk i film alltid handlet om å gjøre historien og den emosjonelle dimensjonen større enn av det man ser på skjermen, og å skape et inntrykk som varer lenge etter at filmen er slutt. Å få være del av et prosjekt som ønsker å rette søkelyset mot kraften i musikk har vært veldig meningsfullt, sier komponist Jonathan Sigsworth.

Se filmen her:

Retter seg mot bedriftsmarkedet

Sigsworth sitt poeng om at filmmusikk kan skape et inntrykk som varer lenge etter at filmen er slutt er overførbart til bedrifter som ønsker å knytte kunder til seg på en sterkere måte.

– Vi arbeider kontinuerlig for å bygge kjennskap og kunnskap om TONO og opphavsrett. Det er også viktig for oss å minne om at musikk er verdifullt og har verdi, også økonomisk. Ikke bare for de som skaper den, men også for bedrifter, enten det er konsertarrangører, strømmetjenester – eller butikker og andre virksomheter som bruker bakgrunnsmusikk. Vi håper å kunne hjelpe flere bedrifter til å bli bevisste på at musikk er viktig for å skape gode kundeopplevelser, og at de ønsker å bli kunder av TONO slik at de kan bruke musikken vi tilbyr, sier Martinsen.

Fakta om bakgrunnsmusikk i butikker

 

Kampanjen er utviklet i samarbeid med reklamebyrået Los & Co, filmbyrået Aparent og komponist Jonathan Sigsworth.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob 909 65 254

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene til musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere til musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har mer enn 38 000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.