Ny undersøkelse: Nordmenn vil ha bakgrunnsmusikk

75 prosent av nordmenn mener at bakgrunnsmusikk bidrar positivt til et besøk på cafe, restaurant, pub, kjøpesenter og liknende. Det viser en ny undersøkelse utført av analyseselskapet YouGov på vegne av TONO.

 / 04/09/2017 /

Bakgrunnsmusikk skaper god stemning – nå kan det fastslås med sikkerhet. Analyseselskapet YouGov har spurt mer enn 4000 skandinaver, blant disse 1007 nordmenn, om hva de synes om bakgrunnsmusikk på serveringssteder og i andre offentlige rom. 75 prosent av nordmenn mener at bakgrunnsmusikk bidrar positivt til et besøk på serveringssteder og i bedrifters kundelokaler.

– Vi merker oss dessuten at kun 16 prosent mener bakgrunnsmusikk ikke påvirker positivt når man besøker kundelokaler eller serveringssteder. Vi vet også fra andre undersøkelser at riktig bruk av bakgrunnsmusikk bidrar til at kunder blir lenger i butikker og gjør opplevelsen av å handle til noe positivt, og det samme gjelder åpenbart serveringssteder, sier Cato Strøm, adm.dir i TONO.

– 75 prosent av nordmenn mener bakgrunnsmusikk bidrar positivt til et besøk på cafeer, kjøpesentre og andre kundelokaler. Med en avtale med TONO og Gramo kan bedrifter spille all den bakgrunnsmusikken de måtte ønske, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

Foretrekker musikk de er kjent med

I undersøkelsen er nordmenn også spurt hvorvidt de foretrekker å høre bakgrunnsmusikk de er kjente med eller ikke. Også her er nordmenn klokkeklare –  70 prosent foretrekker musikk de har hørt før.

– Dette betyr ikke at man kun skal spille radiohits. Det viktigste valget er å ha en musikkprofil som samsvarer med selskapets verdier og øvrige profil, og som gjerne også speiler det kundesegmentet man ønsker å tiltrekke seg. Om et serveringssted spesialiserer seg på mexikansk, cubansk eller italiensk mat viser erfaringer at dette bør gjenspeiles i den musikken som tilbys gjestene, sier Cato Strøm.

TONO og Gramo-avtale

Alle selskaper i Norge som har kundelokaler og hvor de ønsker å bruke bakgrunnsmusikk som forvaltes av TONO og Gramo må ha en avtale med selskapene. Avtalene gir lisens til bruken, samtidig som de betalende kundene vet at de bidrar økonomisk til at låtskrivere, musikere og artister kan ha inntekt fra sin musikkskaping, og dermed kunne skape ny musikk til glede for virksomhetene.

Se undersøkelsen her (pdf-dokument, åpner i nytt vindu)

Om undersøkelsen

Digital Music Services in the Nordics 2017 er bestilt av TONO og søsterselskapene KODA og Teosto. Det ble gjennomført intervjuer med i overkant av 1000 personer i alderen 15-65, samt foreldre av barn 12-14 år i hvert av de fire nordiske landende representert (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Til sammen ble det gjennomført i overkant av 4000 intervjuer online.

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 30 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO | mob. 909 65 254, | willy.martinsen@tono.no

Foto øverst: istockphoto