TONO og NMR med ny avtale for grasrotarrangører

TONO og Norsk Musikkråd har blitt enige om en ny avtale som omfatter 240 mindre konsertarrangører. Avtalen har gyldighet fra 1. januar 2019.

 / 16/01/2019 /
TONO og Norsk Musikkråd har blitt enige om en ny avtale som omfatter 240 mindre konsertarrangører. Avtalen har gyldighet fra 1. januar 2019.

– Vi er glade for å ha blitt enige om en avtale med NMR for dette arrangørsegmentet. De 240 arrangørlagene som er omfattet av avtalen har nå fått en god, sentral avtale som gir én årlig fremføringstillatelse mot et rimelig vederlag. For TONOs del betyr avtalen en inntektsøkning som står i sammenheng med den mengden av konserter som arrangeres av disse lagene, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

Forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder. (Foto: Caroline Roka)

− Avtalen med TONO er svært viktig for våre lag og klubber, fordi det skaper forutsigbarhet. I vår del av kulturlivet der den frivillige innsatsen er høy, mens omsetningen ofte er lav, er det helt sentralt at grasrotarrangørene opplever gode og forutsigbare rammevilkår. Samtidig som vederlagene nå øker, vil jeg oppfordre til at dette gjenspeiles i billettprisene. Vi må ikke undervurdere at publikum faktisk kan ha en høyere betalingsvilje for gode konsertopplevelser, sier generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

Avtalen som er blitt fremforhandlet etter lang dialog gjennom 2018 er nå godkjent av begge organisasjoners styrer, og vil ha gyldighet fra 1. januar 2019. Løsningen omfatter totalt 240 lag fordelt på organisasjonene AKKS, FolkOrg, Klassisk, Norsk Bluesunion, Norsk Jazzforum, Norsk Musikkråd, Norsk Viseforum og Norske Konsertarrangører.  De lagene som faller utenfor avtalen vil fortsette å inngå individuelle avtaler med TONO.

– Bakgrunnen for den nye avtalen er at lagene arrangerer langt flere konserter enn det den gamle avtalen fra 2009 la til grunn, noe som også var hovedårsaken til at TONO sa opp den gamle avtalen. Den gamle avtale ga lisens på i snitt to konserter per lag per år. For de 240 lagene avtalen omfatter lisensierer vi derimot i snitt circa 13 konserter per lag per år. Den nye avtalen gjenspeiler dermed virkeligheten mye bedre enn den gamle, sier Gaarder.

I henhold til den nye avtalen vil TONO fakturere NMR hele vederlaget i to halvårlige terminer.

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer mer enn 32 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

Om NMR
Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. NMR har rundt 300 000 medlemmer, 35 medlemsorganisasjoner, 18 fylkesmusikkråd/kulturnettverk og 150 lokale musikkråd. Besøk www.musikk.no/nmr

For ytterligere informasjon:
Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO, mob. 909 46 976, e-post: geir.gaarder@tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no
Bjarne Dæhli, Generalsekretær i Norsk Musikkråd, mob. 95 06 23 58, e-post: bjarne.dahli@musikk.no