TONO og Norsk musikkråd ikke enige om ny avtale

TONO og Norsk musikkråd har ikke blitt enige om en ny rammeavtale for utøverlagene i frivillig musikkliv. Dermed må 4500 kor, korps, storband og orkestre fra 1. januar 2024 forholde seg til TONO individuelt for konsertfremføringer av TONO-forvaltet repertoar.

 / 28/09/2023 /

TONO og Norsk musikkråd har etter lengre tids forhandlinger måttet innse at partene ikke kommer frem til enighet om en ny sentral avtale for 4 500 utøverlag fra 1. januar 2024. Det sentrale punktet dreier seg om økning av størrelsen på betalingen til komponistene.

Les spørsmål og svar om TONO og NMR

TONO mener komponistene som skriver for kor, korps, storband og orkestre ikke lenger får rimelig betaling under gjeldende avtale som går ut ved nyttår.

– Vi kan redusere prisene i rammeavtaler som sparer oss for mye administrativt arbeid, men kan ikke videreføre den sterkt rabatterte avtalen vi har hatt med Norsk musikkråd. Komponistene har krav på rimelige vederlag, og dessuten krever Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett at TONO likebehandler konsertarrangører. Norsk musikkråd betaler under dagens avtale et beløp som tilsvarer ca. tusen kroner årlig per lag. Avtalen vi tilbød, men som Norsk musikkråd avslo, ville bety en økning per lag på om lag 350 kroner per år. Det mener vi er rimelig for den verdien komponistene tilfører kor, korps, storband og orkestre. Dette betyr at lagene fra 1. januar 2024 må forholde seg direkte til TONO og vi arbeider nå med å ferdigstille en ny digital løsning slik at alle lagene kan forholde seg direkte til TONO for å få sine konsertlisenser, sier forhandlingsdirektør i TONO, Geir Gaarder.

Norsk musikkråd peker på at det frivillige musikklivet, som sjelden kompenseres for prisvekst i sine tilskudd, ikke kan klare å betale en så stor økning.

– Vi har ikke de samme musklene som store kommersielle aktører. Organisasjonene betaler en millionregning hvert år som TONO ønsker skal øke, på toppen av en høy prisvekst. I praksis ville regningen til TONO øke med over 40 prosent fra 2023 til 2024. Det er verken betalingsvilje eller betalingsevne til å imøtekomme dette kravet. Det er leit at det må bli fremført mindre musikk fordi TONO ikke ser betydningen av den underskogen og de talentene som det frivillige musikklivet utgjør, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd

Alle kor, korps m.v. må søke individuelle TONO-tillatelser fra 1. januar

Den eksisterende avtalen som løper ut 31. desember 2023 gir alle utøverlagene en TONO-tillatelse der Norsk musikkråd betaler et samlet vederlag for alle konserter med billettomsetning opp til 50 000 kroner. Regningen fordeles mellom organisasjonene som har vært tilsluttet avtalen. Lagene trenger i dag dermed ikke å foreta seg noe overfor TONO for å få tillatelse., og må kun rapportere fremført repertoar på konsertene til TONO.

Når det ikke vil foreligge en ny avtale mellom TONO og Norsk musikkråd fra nyttår vil hvert enkelt kor, korps, storband og orkester måtte søke individuelle, enkeltvise tillatelser for hver konsert dersom det skal benyttes musikk som krever lisens og betaling av vederlag. Lagene må betale TONO etter ordinær konserttariff og innrapportere fremførte verk til TONO. TONO vil håndtere den økte mengden arbeid med lansering av en ny digital kundetjeneste på TONO.no. TONO planlegger nå flere informasjonstiltak om dette fremover, både til organisasjonene og de enkelte utøverlag.

Om TONO

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner. www.tono.no

Om Norsk musikkråd 

Norsk musikkråd er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for 40 musikkorganisasjoner, som igjen består av 6630 lag og ensembler. Organisasjonene utgjør 243 000 medlemskap innenfor kor, korps, band, orkester, arrangør og profesjon. Norsk musikkråd arbeider for å sikre bedre rammebetingelser for frivillige lag og organisasjoner i musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Norsk musikkråd forvalter offentlige og yter tjenester til medlemsorganisasjonene. Norsk musikkråd jobber for at alle skal få muligheten til å oppleve og utøve musikk. www.musikk.no

Kontaktpersoner:

Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd, mob 950 62 358, mailto:bjarne.daehli (a) musikk.no
Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO, mob 909 46 976, geir.gaarder (a) tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen (a) tono.no