TONO skal ikke være en hindring for digitale gudstjenester

I et opprop i avisen Vårt Land mandag denne uken ba over 70 kirkearbeidere TONO om å legge til rette for digitale gudstjenester med enkelt regelverk, fornuftige priser og et effektivt rapporteringssystem. TONO svarer på oppropet med et leserinnlegg i dagens avis. Les det her.

 / 03/02/2021 /

I et opprop i avisen Vårt Land mandag denne uken ba over 70 kirkearbeidere TONO om å legge til rette for digitale gudstjenester med enkelt regelverk, fornuftige priser og et effektivt rapporteringssystem.

TONO svarer med et leserinnlegg i dagens utgave av Vårt Land kan leses her (bak betalingsmur).

Vårt Land har viet mye spalteplass til de digitale gudstjenestene. I et opprop den 1. februar stiller mange menigheter seg bak tre TONO-frustrasjoner. Vi takker for tilbakemeldingene, og lover at vi lytter.

Kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen. Foto: Caroline Roka.

Vi er glade for at det legges merke til at TONO er «på ballen» etter oppslagene i Vårt Land. Vi har siden mars jobbet med å ha informasjon om digitale gudstjenester tilgjengelig på våre nettsider, vi har daglig kontakt med menigheter, men vi har nå laget mer og enda tydeligere informasjon. Flere tiltak er på gang, blant annet et samarbeid med en menighet der målet er å lage en TONO-veileder. Vi ønsker flere slike samarbeid. Vi setter også pris på at forenklingen av synkroniseringsområdet tas godt imot. Det er de digitale gudstjenestene og konsertene som ledet til at vi og våre nordiske søsterselskaper og NCB i fjor sommer påbegynte arbeidet som i dag innebærer at menigheter kan få både fremføringstillatelsen til direktesendte nettgudstjenester og synkroniseringstillatelsen for varige opptak hos TONO. Dermed har det blitt enklere enn noen gang for menigheter å klarere musikk. Vi besvarer her det vi oppfatter som oppropets tre ankepunkter mot TONO.

Hvorfor kreves særskilt tillatelse fra opphaver ved synkronisering?

TONO forvalter kun den ene av opphavsrettens to sfærer, den økonomiske. De ideelle rettighetene, som omfatter bruk av musikk i verdiladede sammenhenger som politikk og religion, forvaltes ikke av TONO, kun av opphaver. For synkroniseringsområdet er problemstillingen til å ta og føle på fordi det omfatter varig eksemplarfremstilling av for eksempel en gudstjeneste. Trossamfunnets egne sangbøker er åpenbart tiltenkt gudstjenestebruk, men det er annerledes om Coldplays «Fix you» tolkes religiøst og blir sammenstilt med levende bilder fra en gudstjeneste. Vi tar likevel oppropets innspill til orientering, og lover å se om dette er noe som kan tydeliggjøres og forenkles.

Musikkrettigheter er for dyrt

TONOs medlemmer stoler på at vi gir deres tillatelse til bruk mot et «rimelig vederlag», for å sitere Åndsverkloven. Dette gjelder NRK, Spotify, konsertarrangøren eller menigheten. Hva som er rimelig varierer fra område til område. Vi går ofte inn i rammeavtaler med organisasjoner på vegne av mange, og oppnår da gjerne effektiviseringsgevinster som lar oss redusere prisen noe. Musikk skaper verdi for bedrifter, menigheter og enkeltmennesker både opplevelsesmessig og økonomisk dersom det er en økonomi involvert. Å kreve lavere TONO-priser er å kreve å betale mindre til komponistene for musikken deres.

TONO-rapporteringen er for tungvint

Rammeavtaler innebærer, som nevnt, smidige løsninger for rapportering, og vi opplever at vi i det store og det hele blir enige med menigheter som hensyntar menigheters behov og opphavernes rettigheter. Vi er enige i at et Word-skjema ikke er tidsriktig i 2021. Heldigvis er vi bare noen uker unna å ha en ny digital musikkrapporteringsløsning klar. Vi kommer til å gjøre konkrete initiativ for å invitere inn enkelte menigheter som pilotbrukerne av tjenesten, før vi etter hvert kan rulle den ut overfor det brede lag av brukere.

TONO er en tilrettelegger for digital endring

I TONO ønsker vi å gjøre en så god jobb som mulig for både medlemmer og kunder. Vi var raskt ute med å tilby en koronatariff til de digitale konsertene i fjor vår, og ga i samme periode menighetene fritak fra å betale TONO for å stimulere dem til å komme i gang med nettgudstjenester. Vi ønsker rammeavtaler med organisasjoner, og har endret synklisensieringen av gudstjenester på nordisk nivå. Snart er vi klare med den digitale musikkrapporteringsløsningen. 

TONO og musikkrettigheter skal ikke være en hindring for at gudstjenester kan sendes direkte og ligge ute som opptak på nett. TONO eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Vi ønsker ikke noe mer enn at musikken brukes, men vi ber innstendig om forståelse for at opphaverne samtidig skal få anstendig betalt for det deres arbeid bidrar med av verdi.

Les også: 3 steg for klarering av gudstjenester på nett