TONO vant i ankesak mot RiksTV

RiksTV tilgjengeliggjør musikk TONO forvalter, og må dermed ha tillatelse til slik tilgjengeliggjøring fra TONO. Det slås fast i en enstemmig dom fra Borgarting Lagmannsrett som ble forkynt i dag.

 / 04/12/2017 /

RiksTV tilgjengeliggjør musikk TONO forvalter, og må dermed ha tillatelse til slik tilgjengeliggjøring fra TONO. Det slås fast i en enstemmig dom fra Borgarting Lagmannsrett som ble forkynt i dag.

Saken går flere år tilbake tid, da TONO i 2012 gikk til søksmål mot RiksTV med med påstand om at RiksTV tilgjengeliggjør for allmennheten musikkverk som TONO forvalter, og at dette er en handling som krever tillatelse fra TONO. Dommen innebærer at TONO vil ha krav på vederlag fra RiksTV for deres distribusjon av mer enn tjue kanaler kringkastet fra utlandet, med krav som går tilbake til 2009. Dommen sier også at TONO har krav på å få dekket saksomkostninger.

– Dette er en gledens dag. Borgarting lagmannsrett har slått fast at den distribusjon RiksTV gjør krever tillatelse fra rettighetshaverne. Når dommen blir rettskraftig, kommer det til å bli fremmet et betydelig erstatningskrav fra TONO, sier adm.dir Cato Strøm.

 

Les hele dommen her (pdf-dokument, åpner i nytt vindu)

Les medieomtaler her:
https://www.dn.no/etterBors/2017/12/04/1401/Tv/rikstv-far-millionkrav-fra-tono
http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/12/TONO-vant-over-RiksTV-i-lagmannsretten

TONOs redegjørelse for Tingrett-saken fra juni 2016:

TONO vant i rettsak mot RiksTV